Innehåller hänvisningar till olika serier i kyrkoarkivet. Du kan få uppgifter om på vilka sidor ett by- eller gårdsnamn förekommer i husförhörslängden. Registret sträcker sig från ca. 1686–1925. De olika tidsperioderna baseras på församlingarnas verksamhetstid.

Registret innehåller för närvarande sex län: Blekinge län, Gävleborgs län, Hallands län, Jämtlands län, Kronobergs län och Västerbottens län.

Vilken är källan?

Blekinge län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Kronobergs län
Västerbottens län

Registret upprättat av

Riksarkivet SVAR – Svensk arkivinformation i samarbete med externa enheter.