Gotlands län

Registernamn

Visby dödbok

Anmärkning

Registret Visby dödbok omfattar ca 17 300 poster på grundval av de maskinskrivna personregister över Visby domkyrkoförsamlings död- och begravningsböcker, som upprättats av Landsarkivet i Visby. I registret redovisas även Visby Domkyrkas gravstenar från och med 1600.

Registret omfattar perioden 1600-1860. Uppgifter från perioden 1600-1660 är enbart hämtade från John Wilhelm Hamner, Gotlands gravstenar 1 - Visby domkyrkas gravstenar. Stockholm 1933. Beträffande Visby dödböcker 1661-1860 saknas vissa i originalet svårlästa notiser i slutet av 1600-talet och i början av 1700-talet (se Landsarkivets i Visby PM 41/1978, 78/1983, jfr 48/1978, 81/1983).

Utifrån det maskinskrivna registret upprättade en privatperson (Olle Överby) i slutet av 1990-talet ett digitalt register.

Vid upprättandet av det digitala registret har för personer vars namn består av både efternamn och familjenamn (ex. Nils Larsson Ahlström), förnamn och efternamn (Nils Larsson) registrerats i fältet förnamn medan familjenamn (Ahlström) registrerats i fältet efternamn.

2015 samordnades registret med Riksarkivets gemensamma dödregister.

Registret upprättat av

Landsarkivet i Visby

Ingående församlingar

Visby domkyrkoförsamling 1600–1860