Jämtlands län

Registernamn

Dödregister – Jämtlands län

Anmärkning

Register över födda, vigda, döda och flyttade personer i Jämtlands län. Uppgifterna är huvudsakligen hämtade från ministerialböckerna (födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker) med bilagor. För registret över flyttade har de registrerade uppgifterna hämtats från flyttningslängderna samt bilagorna till dessa. I de fall huvudkällorna saknas har husförhörslängderna med bilagor tjänat som underlag. I vissa fall har registret kompletterats med uppgifter från andra källor än kyrkoarkiven, t. ex. från mantalslängder och även kyrkogårdens gravstenar (Sveg). Registret omfattar ca 300 000 poster och har upprättats av Landsarkivet i Östersund. Dataregistreringen har utförts av ARKIDIG, ett arbetsmarknadsprojekt drivet av Östersunds kommun och finansierat av Arbetsförmedlingen i Östersund.

Registret upprättat av

Landsarkivet i Östersund

Ingående församlingar

Alanäs 1810–1863
Alsen 1643–1647, 1689–1861
Aspås 1689–1863
Berg 1695–1861
Bodsjö 1688–1728, 1751–1861
Bodum 1826–1863
Borgvattnet 1782–1883
Brunflo 1688–1867
Bräcke 1781–1861
Fjällsjö 1724–1861
Fors 1689–1861
Frostviken 1842–1871
Frostvikens lappförsamling 1842–1873
Frösö 1692–1861
Föllinge 1739–1861
Föllinge lappförsamling 1751–1852
Hackås 1701–1732, 1787–1861
Hallen 1693–1863
Hammerdal 1687–1870
Hede 1777–1863
Hede lappförsamling 1851–1861
Hotagen 1846–1861
Håsjö 1689–1861
Häggenås 1693–1861
Hällesjö 1689–1861
Kall 1688–1861
Klövsjö 1695–1861
Kyrkås 1693–1719, 1737–1861
Lillhärdal 1691–1865
Linsell 1807–1865
Lit 1694–1861
Ljusnedal 1749–1862
Lockne 1753–1863
Marby 1764–1863
Marieby 1693–1729, 1742–1867
Mattmar 1689–1861
Myssjö 1701–1861
Mörsil 1688–1862
Norderö 1693–1728, 1747–1862
Näs 1809–1861
Näskott 1691–1864
Offerdal 1642–1648, 1688–1861
Oviken 1700–1749, 1764–1862
Ragunda 1818–1861
Revsund 1688–1861
Rätan 1695–1861
Rödön 1688–1864
Storsjö 1750–1773, 1831–1862
Ström 1694–1862
Stugun 1689–1717, 1741–1861
Sundsjö 1688–1861
Sunne 1693–1862
Sveg 1751–1861
Tåsjö 1775–1872
Tännäs 1749–1861
Undersåker 1688–1861
Undersåker lappförsamling 1783–1877
Vemdalen 1777–1862
Ytterhogdal 1681–1861
Åre 1690–1871
Ås 1727–1865
Älvros 1740–1861
Östersund 1795–1861
Överhogdal 1691–1861
Uppgifter om dödfödda barn saknas ofta i källorna och därmed också i registret.
 
Årtalsangivelserna ska ses som en fingervisning om inom vilka perioder det är meningsfullt att söka uppgifter. Endast större luckor har redovisats vilket innebär att det förekommer kortare luckor även inom de ovan angivna intervallen. Enstaka uppgifter kan finnas även i luckorna samt före/efter angivet intervall.