Automatiserad handskriftstolkning (HTR)

Nu tillgängliggörs arkivmaterial inom Riksarkivet med hjälp av tekniker för automatiserad handskriftstolkning, även kallat Handwritten Text Recognition (HTR).

Uppdateringar

2021-09-07: Ytterligare en rapportbok (1869) samt inkommande och utgående telegram från Göteborgs poliskammare 1880–1882 är nu sökbara.

2021-06-23: Ytterligare två rapportböcker (1893 och 1895) från Göteborgs poliskammare är nu sökbara.

2021-01-28: Första version av fulltextsök (demo) uppe. Så här långt ingår 6 volymer med fulltexter.


Fulltextsök

Söksidan (demo) finns på: https://transkribus.eu/r/archives-sweden/


Arkiv som ingår

Hitintills är delar från två arkivmaterial sökbara:

Göteborgs Poliskammare: Detektiva avdelningens rapportböcker 1868–1902

Göteborgs poliskammares detektiva avdelning inrättades på 1850-talet och hade till uppgift att genomföra utredningar som ouniformerade poliser. Från och med 1868 fick avdelningen en fast personalgrupp och då började man föra så kallade ”Rapportböcker” som innehåller kopior av alla utgående rapporter från avdelningen. Rapportböckerna från 1868 till 1902, som omfattar cirka 11 200 uppslag, är här sökbara i fritext med hjälp av automatiserad handskriftstolkning. För närvarande är göteborgsdetektivernas rapportböcker från 1869, 1880, 1888, 1892, 1893, 1895 och 1896, fattigvårdsrapporter 1893–1900, samt inkommande och utgående telegram 1880–1882 sökbara. Under 2021 kommer resten av sviten att bli tillgänglig i sökgränssnittet.

I ett medborgarforskningsprojekt har kunniga deltagare från allmänheten transkriberat rapporter för att skapa träningsdata för den automatiska tolkningen, samt korrekturläst och rättat de automatiskt tolkade polisrapporterna. Arbetet med rapportböckerna finansieras av och genomförs i samverkan med GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning vid Göteborgs universitet.

Lantmäteristyrelsen, Renovationsarkivet: Geometriska jordeböcker

Denna serie av kartböcker avser de 1600-talets storskaliga kartor över Sveriges byar och gårdar. Hela samlingen om ca 15 000 kartor har tidigare digitiserats och transkriberats inom ramen för projekten Äldre och Yngre geometriska kartor vid Riksarkivet, finansierade Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond. Hela samlingen, som också inkluderar kartor från andra arkiv än Lantmäteristyrelsen, finns att tillgå här: https://riksarkivet.se/visa-kartsamlingar.


HTR-projektet

HTR är en pågående aktivitet inom Riksarkivets forsknings- och utvecklingsarbete. Grunden lades i ett projekt 2020–2021 i samarbete med READ-COOP SCE med finansiering från Vinnova. Läs mer om projektet på: https://riksarkivet.se/htr.


Intresserad av att veta mer? Kontakta oss:

Karl-Magnus Johansson, e-mail: karl-magnus.Johansson[snabel-a]riksarkivet.se