Om söktjänsten

Här kan du snabbt och enkelt söka samtidigt i Nationell Arkivdatabas och Digitala forskarsalen.

Nationell Arkivdatabas

Här kan Du söka information om arkiv i Sverige. NAD publicerar information om arkiv och samlingar hos Riksarkivet, kommun-och regionarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv, museer, bibliotek med flera. Du kan även söka konttaktuppgifter till svenska arkivinstitutioner i fliken Sök arkivinstitutioner. Hjälpdatabaser för topografisk indelning och förvaltningshistorik finns i fliken Sök orter

Ett flertal institutioner publicerar sökbara arkivförteckningar i NAD samt andra sökmedel.

För frågor kring medverkan i Nationell Arkivdatabas – kontakta nad[snabel-a]riksarkivet.se

Läs mer om Nationell Arkivdatabas

Digitala forskarsalen

Här kan du forska och göra anpassade sökningar i digitaliserade arkivhandlingar och ett flertal olika databaser. Det finns 65,5 miljoner publika bilder.

Läs mer om Digitala forskarsalen