Historik

Kungliga Patriotiska Sällskapet stiftades 1766 och var fram till 1772 en del av Sällskapet Pro Patria. Samma år började sällskapet dela ut belöningsmedaljer i form av jetonger med kungens bild, och 1802 fick man rätt att dela ut medaljer burna i band. I dag utdelar sällskapet olika medaljer, i guld och silver och i regel i tre storlekar, för allmännyttiga samhälleliga gärningar, för långvarig tjänst i hem eller företag, för verksamhet till gagn för hantverk och industri samt för långvarig frivillig verksamhet inom social- eller kultursektorerna.

Registret till Kungliga Patriotiska Sällskapets diarier till ansökningar om utdelning av sällskapets medaljer, serien CIb, omfattar perioden oktober 1900 till maj 1941 och innehåller 52 705 poster.

Nyare delar av KPS:s arkiv förvaras hos sällskapet på Eriksbergsgatan 12 A i Stockholm, medan äldre delar finns i Riksarkivets filial i Arninge. Vissa delar av arkivet förstördes vid en brand på 1920-talet. I RA finns bl a serien AIa, Protokoll 1767–1964, och olika serier av inkomna handlingar, bland dessa serien EVI, Övriga inkomna handlingar 1767–1987, i vilken medaljansökningarna med bilagor ingår. Den del av ansökningsdiariet CIb, som finns i RA, sträcker sig över perioderna 1861–1883 och oktober 1900-februari 1945. Diariet för den mellanliggande perioden är förstört, och det för tiden mars 1945 och framåt är kvar på Eriksbergsgatan.

Det fanns flera olika alternativ på medaljerna som delades ut, nämligen: Större, Mindre, Jeton och Emmery. De tre förstnämnda alternativen är representerade med 15 034, 21 770 respektive 12 993 poster, Emmerymedaljen däremot endast med 689. Denna medalj delades ursprungligen ut som belöning för främjande av handel och sjöfart, men under den tid som registret omfattar i regel åt sjömän för långvarig trogen tjänst. Det rör sig inte alltid om helt vanliga sjömän.

Konteramiralen, skeppsredaren och förste hovmarskalken Erik Wetter (1889–1985) fick en Emmerymedalj, men detta skedde vid en tidpunkt efter den period som registret omfattar. Medaljens benämning kommer av att medaljen, första gången slagen 1781, präglades för medel, som donerades av svenske konsuln i Dunkerque, F F J Emmery.

Tillbaka