Inskrivningsdomaren började föra lagfartsboken under 1870-talet, den gäller med få undantag för hela landet. Böckerna kan användas för att se ägarförhållanden eller följa ägarhistorik över tid på fastigheter fram till 1933. Lagfartsboken är intressant om man forskar kring en släktgård eller engagerar sig i hembygdsforskning.

Så här söker du

För att kunna söka i lagfartsboken krävs att du vet fastighetens namn för den aktuella tiden samt i vilken socken eller församling den ligger. Många fastigheter har bytt namn under årens lopp, det gäller då att leta upp rätt namn. I de flesta fall finns register i den första lagfartsboken i en serie. Med registrets hjälp hittar du till rätt volym och sida för de uppgifter du är intresserad av.

Vilka uppgifter kan du hitta?

Lagfartsboken kan till exempel användas för att se ägarförhållanden eller följa ägarhistorik över tid på fastigheter. Lagfartsboken innehåller inga uppgifter om vilka som bott på gården, endast om vilka som sökt och beviljats lagfart på fastigheten. Det noteras inga uppgifter om de hus som finns eller funnits på fastigheten.

Saknas din fastighet?

Skanningen av lagfartsböckerna har utgått i hög grad efter materialets skick, dvs hur slitet det är. Därför är den geografiska skanningsordningen något ostrukturerad.

Nya skannade volymer publiceras allt eftersom.

Om lagfartsboken