Har du problem att läsa detta nyhetsbrev? Läs nyhetsbrevet på webben

Riksarkivet, SVAR-Svensk arkivinformation


Nyhetsbrev, januari 2018

Erbjudanden i webbutiken

Erbjudanden i webbutiken

Gäller t.o.m. 24 januari 2018.

– Köp häftet Forska, dokumentera, arkivera och få cd-skivan
  Svensk förvaltningshistoria på köpet, värde 75 kr.
50% rabatt på Riksarkivets årsböcker, ordinarie pris 100–250 kr.

Till webbutiken

Släktforskningens dag 20 januari

Åreta tema är arkiv

Många föreningar och instutioner anordnar särskilda aktiviteter denna dag. På riksarkivet.se hittar du Riksarkivets planerade arrangemang

Volymer med slutår 1947 har publicerats

Vid årsskiftet släpptes ca 440 digitaliserade volymer från huvudsakligen kyrkoarkiv och ca 120 volymer i SCB-utdrag födda, vigda, döda enligt gällande sekretessregler på 70 år.

Det är den senaste anteckningen i volymen som styr när volymen får släppas. Fler volymer kommer att släppas kontinuerligt då sekretessgranskningen av aktuella volymer fortfarande pågår.

Återbetalning av abonnemangsavgifter

Har du ett abonnemang som löper efter 31 januari 2018 kommer du att få tillbaka återstående värde. Du kan själv kontrollera hur mycket pengar du kommer att få tillbaka på sidan https://sok.riksarkivet.se/mina-sidor?tab=Aterbetalning

Har du betalat ditt abonnemang med kort eller via Internetbank i vår webbutik kommer utbetalning att ske genom kreditering av ditt kreditkort eller bankkonto. Som referens kommer "Riksarkivet" att anges så du kan kontrollera att utbetalning skett.

Har du betalat ditt abonnemang mot faktura kommer vi att skicka ett utbetalningskort till samma adress som fakturan skickades till. Du kan själv kontrollera/ändra den postadress som vi har registrerad. Det gör du genom att logga in i Riksarkivets webbutik och besöka Mina sidor och Mina uppgifter.

Har du köpt ditt abonnemang på mässa och fått en licensnyckel som du aktiverat i vår webbutik är det inte säkert att vi har din postadress vilket vi behöver för att skicka ett utbetalningskort. Du kan själv kontrollera/ändra den postadress som vi har registrerad. Det gör du genom att logga in i Riksarkivets webbutik och besöka Mina sidor och Mina uppgifter.

Återbetalningarna görs manuellt och i turordning från högsta till lägsta belopp att återfå. Vi kommer att ge löpande information på Digitala forskarsalen hur arbetet med återbetalningarna fortlöper.

Belopp att återbetala kan förändras i samband med återbetalningen om vi upptäcker att abonnemanget redan är krediterat eller är obetalt.

Kommerskollegium, Sjöpass och fribrevshandlingar

Nu publiceras fortlöpande ett material för de som intresserar sig för sjöfarts- och fartygshistoria. Det rör sig om sjöpassdiarier/-handlingar samt fribrevsdiarier/-handlingar (seriesignum C II b, C II c, F II a och F II b) ur Kommerskollegium, Huvudarkivet.

Till Kommerskollegium, Huvudarkivet

Bouppteckningar

Kompletterande skanning av bouppteckningar från häradsrätter inom Lunds landsarkivs område har utförts.

Till Bouppteckningar


Postadress: Riksarkivet SVAR, Box 160, 880 40 Ramsele · Telefon: 010-476 77 00 · Telefax: 010-476 77 20 ·
Hemsida: https://sok.riksarkivet.se/svar-digitala-forskarsalen · E-post: kundcenter.svar@riksarkivet.se ·
Organisationsnr: 202100-1074 · ©Riksarkivet SVAR-Svensk arkivinformation

Detta nyhetsbrev skickas till dig eftersom din e-postadress finns registrerad för nyhetsbrev på SVAR's hemsida.
Avbeställ nyhetsbrev