Användarvillkor

Användarkonto till Riksarkivets webbutik och SVARs e-tjänst

Skapa användarkonto  (ansökningsformulär i webbutiken)

För att använda dig av SVARs e-tjänst behöver du ett användarkonto hos Riksarkivet SVAR. Det ansöker du om genom att fylla i ett ansökningsformulär i webbutiken . För att lägga upp ett användarkonto och bli kund hos Riksarkivet SVAR måste du vara minst 18 år. Du får inte ansöka för annan persons räkning.

Användarnamn och lösenord är personliga och ska anges för att ta del av SVARs e-tjänst, på Riksarkivets söktjänst sok.riksarkivet.se.

Om det finns anledning att anta att användarnamnet eller lösenordet missbrukats ska Riksarkivet SVAR genast kontaktas. Den som innehar abonnemanget ansvarar personligen för att obehörig åtkomst inte sker. Riksarkivet SVAR kan inte hållas ansvarig för eventuell skada som orsakas av obehörig användning av ditt användarnamn och lösenord.

Riksarkivet skyddar dina kunduppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Dessa uppgifter används i vårt kundregister för att underlätta kontakten mellan oss och dig som kund, de används för att kunna leverera och fakturera produkter och tjänster i webbutiken. Genom ansökan och användande av Riksarkivet SVARs användarkonto samtycker du till att dina personuppgifter behandlas för dessa ändamål. SVAR lämnar inte ut personuppgifter till tredje part för direkt marknadsföring.

I samband med att du erhåller ett användarkonto förbinder du dig att inte avslöja dessa uppgifter för någon obehörig. Om det finns anledning att anta att användarnamnet eller lösenordet missbrukats ska Riksarkivet SVAR genast kontaktas. Riksarkivet SVAR kan inte hållas ansvarig för eventuell skada som orsakas av obehörig användning av ditt användarnamn och lösenord. SVAR förbehåller sig rätten att avböja ingång av användarkonto med kund i de fall, där kunden kan antas ej följa SVARs villkor, exempelvis tidigare misskötsel av användaruppgifter.

Abonnemang SVARs e-tjänst

Du får inte överlåta ditt abonnemang utan skriftligt tillstånd från SVAR. Då ditt abonnemang är personligt får du heller inte låta annan utnyttja ditt abonnemang eller vidaredistribuera det material du får tillgång till genom e-tjänsten. SVAR äger rätt att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang och häva avtalet, utan återbetalningsskyldighet av erlagda avgifter om det visar sig att kund utnyttjat abonnemanget eller e-tjänsten på ett otillbörligt sätt och/eller inte följt användarvillkoren.

Upphovsrätt/Immateriella rättigheter

All upphovs, varumärkes, produktnamn, konstruktion, immateriella eller andra rättigheter till SVARs e-tjänster innehas av Riksarkivet SVAR.
Det är inte tillåtet att ändra, kopiera, distribuera, sända, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa verk som härleds från, eller överföra eller sälja, information, programvara, som utgör delar av SVARs e-tjänster eller webbplats. Intrång i upphovsrätten är straffbart och kan medföra böter eller fängelse.
Privatpersoner får ta enstaka kopior av innehållet för privat bruk med förbehållet att upplysning om ursprung och upphovsrättsinnehavaren namnges som källa. Den som vill använda ett upphovsrättsligt skyddat verk behöver tillstånd från upphovsmannen. Användaren ansvarar själv för att sådant tillstånd inhämtas.

Drift

Söktjänsten är normalt i drift 24 timmar per dygn, alla dagar under året. Driften är under vissa tider oövervakad och driftstörningar under dessa tider kan förekomma. Riksarkivet har rätt att inskränka driften av söktjänsten exempelvis för att genomföra uppgraderingar och underhåll. Vanligtvis sker de planerade avbrotten mellan kl. 17.00–19.00 den tredje torsdagen i varje månad, undantag kan dock förekomma.