Användarvillkor

Användarkonto till Riksarkivets webbutik och Digitala forskarsalen

Det är fritt tillgängligt för alla att ta del av Riksarkivets digitaliserade arkiv utan krav på att skapa ett användarkonto. För att ta del av digitaliserat material yngre än 110 år behöver du ett användarkonto hos Riksarkivet. Det ger dig även tillgång att se vilka volymer som du senast har öppnat. Du ansöker om användarkonto genom att fylla i ett ansökningsformulär i webbutiken

Användarnamn och lösenord är personliga. Riksarkivet skyddar dina kunduppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa uppgifter används i vårt kundregister för att underlätta kontakten mellan oss och dig som kund, de används för att kunna leverera och fakturera produkter i webbutiken. Genom ansökan och användande av Riksarkivets användarkonto samtycker du till att dina personuppgifter behandlas för dessa ändamål. Riksarkivet lämnar inte ut personuppgifter till tredje part för direkt marknadsföring.

I samband med att du erhåller ett användarkonto förbinder du dig att inte avslöja dessa uppgifter för någon obehörig. Om det finns anledning att anta att användarnamnet eller lösenordet missbrukats ska Riksarkivet genast kontaktas. Riksarkivet kan inte hållas ansvarig för eventuell skada som orsakas av obehörig användning av ditt användarnamn och lösenord. Riksarkivet förbehåller sig rätten att avböja ingång av användarkonto med kund i de fall, där kunden kan antas att inte följa villkoren, exempelvis tidigare misskötsel av användaruppgifter.

Upphovsrätt/Immateriella rättigheter

Riksarkivets digitaliserade arkivhandlingar är till den övervägande majoriteten helt fria för användning och återanvändning. Som exempel kan Folkräkningarna nämnas. De är de hittills mest använda av vårt digitaliserade källmaterial och innehåller ca 21 miljoner sökbara personer som levde i Sverige mellan åren 1860–1930.

Endast en mindre del av de fotografier och konstnärliga verk som är tillgängliga i den digitala forskarsalen är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.

Den för alla fritt användbara digitala forskarsalen som öppnats upp den 1 februari 2018 är en betaversion. Vi kommer under 2018 bl.a. att arbeta med att genomföra en märkning med vilka licenser för användning som gäller för varje enskild bild. Utgångspunkten för detta arbete att bilderna av arkivhandlingarna ska ges licenser som medger en så fri och öppen användning som möjligt.