Kontaktinformation - Nationell Arkivdatabas

Referens

Titel: Nationell arkivdatabas (NAD)
Utgivare: Riksarkivet, Stockholm
ISSN: 1653-6738
URL: http://sok.riksarkivet.se/nad

Adressuppgifter

E-post till funktionen: nad[snabel-a]riksarkivet.se
E-post till medarbetare: förnamn.efternamn[snabel-a]riksarkivet.se
Postadress: Riksarkivet - NAD
Box 12541
102 29 STOCKHOLM
Besöksadress: Fyrverkarbacken 13
Telefon: 010-476 70 00
Fax: 010-476 70 20

Medarbetare

Kerstin Söderman, systemförvaltare. Information, rådgivning och löpande kontakter med dataleverantörer och användare.
Martin Bjersby, systemägare. Samordning med system inom och utom Riksarkivet, t ex Europeiska Arkivportalen m fl.
Katarina Ahlberg, handläggare Information, rådgivning och löpande kontakter med dataleverantör och användare.
Marie Spennare, handläggare Besvarar förfrågningar rörande privatförvarade arkiv.