Din rätt att vara anonym

Du har rätt att vara anonym när du beställer material till läsesalen. Du kan vara anonym när du gör en beställning från en besöksdator i en läsesal till samma dag som ditt besök. Om du vill förbeställa material på plats i läsesalen till besök en annan dag så måste du uppge din e-post. Om du använder eget användarkonto vid beställning så är dina uppgifter knutna till den e-post som du använder.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att du legitimerar dig, till exempel om materialet omfattas av sekretess och sekretessprövningen baseras på vem du är och din relation till uppgifterna, exempelvis en sjukjournal. Du behöver inte uppge syftet med din begäran, men om du berättar vem du är och varför du vill ta del av vissa uppgifter kan det innebära att vi har möjlighet att lämna ut mer information.

För vissa enskilda arkiv, det vill säga arkiv från företag, föreningar, privatpersoner eller organisationer, kan det också finnas begränsningar i vad du får se. Du kan behöva ett särskilt tillstånd för att kunna ta del av materialet som gör att du måste legitimera dig.

Läs mer om vad som gäller din rätt att ta del av handlingar ur arkiven och när du kan vara anonym