I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt

Elin Wägner och namninsamlingen 1914

Var med och lyft fram kvinnorna som kämpade för rösträtt!

I september 1921 genomfördes det första riksdagsvalet i Sverige där både kvinnor och män fick rösta och var valbara. Beslutet om kvinnors rösträtt hade föregåtts av en lång politisk kamp där den ledande organisationen hette Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) som samlade lokala rösträttsföreningar i hela landet.

LKPR tog 1913 initiativ till att samla in svenska kvinnors namn för att kräva rösträtt. Genom ett omfattande arbete kunde man 1914 överlämna drygt 350 000 namnunderskrifter till Riksdagen. Namnen utgör cirka 18 procent av Sveriges kvinnor över 18 år vid den tiden.

Välkommen att delta i projektet

Riksarkivet har skannat den omfattande namninsamlingen och nu bjuder vi in dig att vara med och transkribera det handskrivna materialet så att det blir sökbart i fritext. Var med och lyft fram kvinnorna som krävde rösträtt - i demokratins namn! Informationen kommer sedan att bli fritt tillgänglig för alla via Riksarkivets webbplats.

Transkriberingen sker i den webbaserade plattformen FromThePage. Du deltar genom att skapa ett konto där. Gå sedan in på projektets startsida i FromThePage

I projektmanualen kan du läsa mer om hur transkriberingen går till och få tips på hjälpmedel i arbetet. Ladda ner manualen som pdf

Arkivmaterialet som transkriberas i detta projekt finns i tvåkammarriksdagens arkiv som förvaras av Riksarkivet i Stockholm. Se arkivförteckningen i NAD.

Transkriberingsprojektet genomförs i samarbete med doktoranderna Monir Bounadi och Mattias Folkestad vid Internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet. Här kan du läsa mer om deras forskningsprojekt: [länk kommer]

Kalender för arrangemang och publicering av namninsamlingslistor i FromThePage

2022-12-13: Publicering av namninsamlingslistorna från Gävleborgs, Västernorrlands, Västernbottens och Norrbottens län.

2022-11-17: Publicering av namninsamlingslistorna från Stockholms stad och län.

2022-10-13: Publicering av namninsamlingslistorna från Värmlands län. Samma dag arrangeras en föreläsning om namninsamlingslistorna och projektet på Värmlandsarkiv i Karlstad kl 18.30.

2022-09-28: Publicering av namninsamlingslistorna från Södermanlands län. I samband med publiceringen sker en skrivarstuga/workshop på Sörmlands museum i Nyköping.

2022-09-07: Publicering av namninsamlingslistorna från Kristianstads och Malmöhus län.

2022-06-16: Publicering av namninsamlingslistorna från Blekinge län.

2022-05-10: Publicering av namninsamlingslistorna från Göteborgs och Bohus län.

2022-05-04: Publicering av namninsamlingslistorna från Skaraborgs och Älvsborgs län. I samband med publiceringen bjuder vi in till föredrag på plats i Skara och digitalt via zoom, här kan du läsa mer om arrangemanget och om hur du anmäler dig till det: https://riksarkivet.se/sok-arrangemang?item=117752

2022-04-13: Publicering av namninsamlingslistorna från Kronobergs och Kalmar län.

2022-03-28: Publicering av namninsamlingslistorna från Hallands län, Jämtlands län, Gotlands län och Jönköpings län.

Håll dig uppdaterad om vad som är på gång i projektet genom att beställa nyhetsutskick: det gör du genom att skicka mail till adressen medborgarforskning[at]riksarkivet.se och ange "rösträtt" som ärende.

Om rösträttsrörelsen i Sverige

Vill du veta mer om rösträttens historia och de kvinnor som kämpade för rösträtt i Sverige? I så fall rekommenderar vi följande resurser:

Demokrati100
– En webbplats om demokratins framväxt i Sverige. Bakom webbplatsen står Kungliga biblioteket (KB) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) tillsammans med ett nätverk av forskare och företrädare för bibliotek, arkiv och museer.

KvinnSam
– En universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet. Verksamheten består i att bevaka och förteckna litteratur om genusfrågor, att samla, ordna och förteckna kvinnohistoriskt arkivmaterial samt ge referensservice.

Sveriges riksdag firar demokratin
– En webbplats om demokratins utveckling i Sverige från 1809 fram till idag.


Bilden föreställer Elin Wägner vid namnunderskrifterna. Bildkälla: Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs universitet via Wikimedia. Okänd fotograf, Public domain.