Rosenbergs lexikon från 1882–1883 innehåller uppgifter om drygt 66 000 platser i 1870-talets Sverige.

Vilka uppgifter kan du hitta?

Du får veta byar, gårdar, socknar, städer, län, landskap, sjöar, vattendrag, härader, stift med mera. Orter och gårdars dåtida namn, storlek och taxeringsvärde, i vilka månader som marknader hölls. Information finns även om industrier, skjutshåll, militära boställen, telegraf, järnvägs- tull- och poststationer.

Vilken är källan?

Källan är Rosenbergs "Geografiskt-Statistiskt handlexikon öfver Sverige".

Ämnesområde

Fastigheter och gårdar