Tillbaka

Kerfstedt, släkter

Start

Kerfstedt, släkter

Kerfstedt (Kierfstedt; Kervstedt), släkt, härstammande från mönsterskrivaren Ingemar Jönsson (1545—1624) i Kärvsta, Stöde, Vnl. Hans sonsons sonson nämndemannen Ingemar Jönsson (1694—1773) i Kärvsta var far till kronolänsmannen i Stöde Ingemar Kierfstedt (1735—1810). En dotter till denne var i äktenskap med skattebonden Ingemar Jonsson (1768—1840) i Källsta, Stöde, mor till kontraktsprosten Jonas K (1810—87) i Rödön, Jämtl. Denne var i äktenskap med en dotter till väckelsepredikanten komminister Pehr Brandell (bd 5) far till skolföreståndaren teol hedersdr Johannes K (se nedan), rektorn för k institutet o förskolan för blinda å Tomteboda fil dr Petrus K (1842—1906) o apotekaren Ingemar K (1845—1910) i Sthlm, som var rdgm i FK 1889—97. Petrus K var g m roman- o barnboksförfattarinnan Hilda Augusta Amanda K, f Hallström (1835—1920), dtr till borgmästaren Sven August Hallström (bd 18, s 61) i äktenskap med en syster till Richard Dybeck (bd 11) o i tidigare gifte mor till litteraturkritikern Hellen Lindgren. Amanda K var 1888—91 Sophie Adlersparres efterträdare som utgivare av Fredrika-Bremer-förbundets tidskrift Dagny. Brev till henne finns i KB o i Hfors UB (Nyberg) samt i privat ägo (Ek 1950). Johannes K var far till målarinnan Albertina (Berta) Wilhelmson (1869—1965), g m konstnären prof Carl Wilhelmson. Ättlingar på manssidan till en av Ingemar Kierfstedts bröder upptog under 1800-talets senare hälft namnet K, o en medlem av denna släkt äger fortfarande fädernegården i Kärvsta men stavar namnet Kervstedt (Hellbom).


Svenskt biografiskt lexikon