Tillbaka

Kernell, släkter

Start

Kernell, släkter

Kernell (Kiernell), släkt, härstammande från sadelmakaren Nils Persson (f 1695) i Loppetorp, Tjärstad, Ög, som var far till kh Daniel Kiernell (1691—1750) i Gamleby, Kalm. Dennes son kontraktsprosten Per K (1728—1821) i Åsbo, Ög, är främst känd som morfar till skalden PDA Atterbom (bd 2), vilken 1815 skrev verser till honom. Han var också morfar till författaren o litteraturhistorikern P A Sondén, som skrev en liten biografi över honom. Genom dennes bröder härstammar alla senare medlemmar av släkten Sondén från Per K. Hans yngste son, Per K (1763—1807), blev, efter verksamhet som docent i vältalighet vid UU o konsistorienotarie i Linköping, kh i Hällestad, Ög, 1799 o prost 1801 samt var prästeståndets sekreterare vid riksdagen i Norrköping 1800. Han var svärfar till prosten, politikern o naturforskaren Christian Stenhammar o till tonsättaren A F Lindblad samt far till Per Ulrik K (se nedan).

Per K:s (d 1807) bror kh Ulrik K (1761—1834) i Hallingeberg, Kalm, var far till kontraktsprosten Samuel Erik K (1811—90) i Hägerstad, Ög. Dennes son kh Erik Oscar Frithiof K (1849—1909) i Vinnerstad (nu i Motala) var far till kh Carl Eric Oscar Fredric K (1881—1957) i Ulrika, Ög. Ulrik K:s äldste bror o företrädare som kh i Hallingeberg, Daniel K (1759—1810), var farfar till föreståndaren för Zanderska gymnastikinstitutet i Gbg med lic Daniel Christian Gustaf K (1850—1929). Dennes son arkitekten o författaren Yngve K (f 1903) är far till universitetslektorn vid Amsterdams univ:s neurofysiologiska institution med dr Daniel K (f 1935).


Svenskt biografiskt lexikon