Tillbaka

Kolmodin, släkter

Start

Kolmodin, släkter

Kolmodin (Kolmodinus), släkt, enligt uppgift (Delidén) härstammande från länsmannen Erik Jonsson (levde 1626) i Koldemo, Arbrå, Gävl. Han skall ha varit far till prosten Ericus Erici (1589 el 1590—1649) i Torshälla, som vid ett tillfälle kan beläggas ha skrivit sig Kolmodinus. Dennes son åbostudenten Ericus Kolmodinus (d 1665) har blivit känd genom sitt 1659 o 1662 uppförda trettondagsspel Genesis aetherea, som dock till största delen endast är en översättning. Hans bror kontraktsprosten Lars Kolmodinus (d 1697) i Torshälla, som var rdgm 1686, hade en dtr som blev stammor för adliga ätten Stiernstam o var farmor till den för delaktighet i revolutionsförsöket 1756 avrättade Gabriel Mozelius. Hennes bror Lars K (f 1677; levde 1743) var kronofogde i Östersysslet i Värmland 1709—19, grundade 1720 ett tegelbruk på sin gård Lassegården i Varnum (nu Kristinehamn) o ägde senare först Övre Lannafors järnbruk i Vintrosa, Ör, o därefter säteriet Irvingsholm i Tysslinge, Ör. Hans son Lars Christian K (1712—71) i Sthlm arbetade mot betalning för den danske kronprinsens kandidatur vid tronföljarvalet 1743, var länge vice stadsfiskal o blev slutligen kämnär. Han var ej sällan åtalad för fylleri o namnes flera gånger i Bellmans skrifter. Hans farbror kh Nicolaus K (1673—1717) i Tumbo, Söd, var far till kontraktsprosten Gabriel K (1707— 79) i Nyköping. Denne var tidigare kh i Björkvik, Söd, varom han författat en beskrivning, känd i avskrift i C G Tessins dagbok 1757 o tryckt i Sörmländska handlingar, 21 (1963), s 9—19. Han var rdgm 1765—72 o en av dem som 1769 förgäves försvarade de tio riksråd som då licentierades på hattarnas initiativ. Hans o Lars Christian K:s farbror kh Abraham K (1681—1737) i Kristinehamn var farfar till bankokommissarien Niklas K (1773—1847) i Sthlm, (rester av hans arkiv i SSA). Dennes brorson bankokommissarien Carl Niklas K (1799—1863) var far till kanslirådet i lantförsvarsdepartementet Edvard Niklas Wilhelm K (1836— 1925) o byråchefen i generalpoststyrelsen Henning Agathon K (1844—1913).

En annan son till stamfadern uppges ha varit kontraktsprosten Michael Kolmodinus (1597—1677) i Simtuna, Upps, som enligt sin gravsten (Rudin) var född i Koldemo. Han var rdgm 1644, 1654 o 1660 samt far till superintendenten Israel K (K 1) o till kontraktsprosten Johan K (1648—1724, ej 1725; se domkap:s prot) i Nysätra, Upps. Söner till den senare i äktenskap med en syster till ärkebiskop Haqvin Spegels hustru var kontraktsprosten Olof K (K 2) o kh Johan K (1692—1758) i Ekerö, Sth. En dtr till K 2 var i äktenskap med prosten Christopher Dahl (bd 9, s 546) i Saleby, Skar, mor till Olof K (1766—1838). Denne blev i Uppsala magister 1791, docent i sv litteraturhistoria 1792 o prof skytteanus 1805. Han skildras som välvillig, hjälpsam, mycket blyg o något maklig o bekväm. K var den siste innehavare av den skytteanska professuren som huvudsakligen föreläste om latinska författare. Mot slutet av sitt liv publicerade han översättningar av arbeten av Livius o Tacitus. K:s nu i UUB deponerade otryckta matrikel med så gott som fullständiga biografier över omkring 5 000 i Uppsala studerande västgötar 1595—1838, grundad huvudsakligen på domkapitels- o konsistorieprotokoll, räkenskaper o svårtillgängliga småtryck, har kommit att utgöra stommen till B V:son Lundqvists Västgöta nation i Uppsala (hittills 2 bd 1928—69; tom 1780). K:s biografiska anteckningar om professores skytteani har publicerats av R Kjellén i StvT 1922, s 291—309. Han har också efterlämnat biografiska anteckningar om vid UU promoverade 1617—1837 (X 183—184, UUB) o om adliga studerande där (X 187—188, UUB), varjämte han fortsatte B Frondins anteckningar om befattningshavare vid UU (X 172—173, UUB) o om magistrar där (X 178—179, UUB). Hans sonson tullbevakningskontrollören Carl Olof Bernhard K (1850—1926) var far till förste bibliotekarien vid Sthlms stadsbibliotek fil lic Olof Torsten K (1885—1963) o fd direktören civilingenjör Gylfe K (f 1893).

K 1:s äldre bror kontraktsprosten Michael Kolmodinus (1640—85) i Simtuna var far till kontraktsprosten Michael K (1680—1751) i Dalhem, Gotl, o kh Carl K (1681—1755) i Kräklingbo, Gotl. Den förres son kontraktsprosten Israel K (1709—80) i Eksta, Gotl, efterträddes som kh av en son, den som ornitolog o naturaliesamlare verksamme Michael K (1745—1805). Dennes son provinsialläkaren i Visby med dr Israel K (1792—1872) var farbror till kh Michael Sixtus K (1834—1918) i Vall, Gotl, o far till provinsialläkaren Carl K (1828—85) i Slite, Gotl, vars son stadsveterinären Johan Gustaf K (1881—1944) i Gbg var far till överläkaren Carl Gustav K (f 1927) i Gällivare. Brorson till provinsialläkaren Carl K var danske vicekonsuln i Visby direktör Carl Israel Gustaf K (1876—1963), som var far till danske vicekonsuln där Carl Olof K (f 1908). Dennes ovannämnde farfars farfar Michael K efterträddes som kh i Eksta av sin bror Gustaf K (1755—1831), som var rdgm 1817—18 o blev kontraktsprost 1819. Den senares son Gustaf Adolf K (1792— 1860), som var rdgm i bondeståndet 1834— 35 o blev kronofogde i Gotlands norra fögderi 1836, var far till rdgm Gustaf K (K 3) o farbror till Lars K (1843—1905), som blev fil dr 1869 o läroverksadjunkt i Visby 1871.

Kh:arna Michael o Gustaf K hade bröderna Mårten K (1746—80), vilken efter verksamhet i holländska ostindiska kompaniets tjänst uppges ha omkommit under jakt i Sydafrika, o Israel K (1749— 1820) som blev handlande i Visby. Den senares dotterson handlanden Carl Johan K (1812—97) i Visby var far till prof Johan Adolf K (K 4), som var far till docenten o diplomaten Johannes Axel K (K 5), högerpartiets riksombudsman Lennart Teofil K (1889—1961), översten Gustaf Adolf K (1893—1975) o generallöjtnanten Rudolf K (f 1896). Brorson till dem är överläkaren docent Göran K (f 1923), Sthlm.


Svenskt biografiskt lexikon