Tillbaka

Sten Bengtsson (Bielke)

Start

Sten Bengtsson (Bielke)

Marsk, Riddare

5. Sten. Bengtsson (Bielke), brorson till de tre föregående, d 1408. Föräldrar: riksrådet Bengt Turesson (Bielke) och Ingeborg Magnusdotter av Ulvåsasläkten, sedermera omgift med jarlen Erengisle Sunesson (Bååt). Riddare; marsk 1376; innehade dessutom åtskilliga domarbefattningar; bebodde tidtals den gamla släktgården Kråkerum på Öland men synes under senare delen av sitt liv i regel ha vistats på slottet Marieborg nära Enköping, där han också avled.

Gift 1371 med Katarina Holmgersdotter (Ulf).

S. var liksom farbrodern Nils Turesson (Bielke) konung Albrekts anhängare och stod i de avgörande striderna 1371 på dennes sida. Så småningom anslöt han sig dock till det aristokratiska oppositionspartiet och var en av de tio förnäma män, vilka av Bo Jonsson utsågos till testamentsexekutörer. I denna egenskap tog han under åren 1388 och 1389 verksam del i drottning Margaretas inkallande och konung Albrekts avsättning. Redan från början var han en av drottning Margaretas betrodda män: han betitlas år 1390 »drottningens hövitsman» och har under de följande åren säkerligen varit ett av de säkraste stöden för hennes välde i Sverige. Såsom bosatt i närheten av Enköping intresserade sig S. för staden och gjorde år 1406 en donation till därvarande skola. Mot Vadstena kloster visade han stor frikostighet, varför vid hans begravning därstädes i klostrets diarium ägnades honom en hedersam minnesruna.

Sv. Tunberg.


Svenskt biografiskt lexikon