Tillbaka

Ture Bengtsson (Bielke)

Start

Ture Bengtsson (Bielke)

Riddare, Riksråd

6. Ture Bengtsson (Bielke), den föregåendes broder, riksråd, lagman i Uppland, d troligen 1414. T. uppträder i urkunderna såsom riddare år 1388 och riksråd år 1389. Han synes hava innehaft ett stort antal domarbefattningar, i det han år 1378 säges vara vice lagman i Västmanland, år 1390 häradshövding i Lagunda härad, år 1407 och följande år häradshövding i Åkerbo härad, år 1409 och följande år lagman i Uppland. Gift med Margareta Arvidsdotter (sparre).

T. hörde till Bo Jonssons testamentsexekutörer och sålunda till de svenska herrar, vilka först underkastade sig drottning Margareta. Under de följande åren återfinnes T:s namn i de flesta viktigare statsrätlsliga och diplomatiska akter, vilka av drottning Margareta och Erik av Pommern i gemenskap med det svenska rådet utfärdades. Särskilt var T. verksam vid de räfsteting, som av drottning Margareta igångsattes över hela Sverige. T. avled troligen i slutet av år 1414 och begrovs år 1415 i Vadstena, varvid i Vadstena klosters diarium om honom antecknades: »primus inter pociores consiliarios hujus regni».

SV. TUNBERG.


Svenskt biografiskt lexikon