Tillbaka

Bedoire, släkt

Start

Bedoire, släkt

Bedoire, släkt, härstammande från en reformert fransk perukmakare Jean B. (d. 1721) från provinsen Saintonge, vilken under senare hälften av 1600-talet inflyttade till Stockholm och där vann burskap på sitt yrke 17 apr. 1672, ungefär samtidigt med att ett skrå organiserades för dess utövare. I detta blev B. ålderman. Efter några år kom han emellertid i delo med sina ämbetsbröder och övergav sitt hantverk för att uteslutande slå sig på en mera lönande verksamhet som importör av handelsvaror från sitt forna hemland, huvudsakligen viner, en hantering, som han tidigare bedrivit vid sidan av perukmakeriet. Vid sin död var han en välbärgad och ansedd borgare och hade genom sina döttrars giftermål blivit befryndad med Stockholms förnämsta handelshus, såsom Toutin, Lefebure, Campbell och Pauli. Två av hans söner, som uppnådde mogen ålder, Jean B. d. y. (se nedan) och Francois B. (f. 1690, d. 1742), fortsatte var på sitt håll faderns rörelse och blevo betydande och förmögna köpmän. Den ännu fortlevande grenen av ätten härstammar från den förres son grosshandlaren Fredrik B. (f. 171., d. 1748), vilkens son Jean Fredriksson B. (f. 1745, d. 1830) ägde Gysinge, Molnebo och Västanfors men hämmades i sin verksamhet av depressionen under Napoleonskrigan. Genom Francois B:s döttrar blev släkten nära lierad med inflytelserika borgare, såsom grosshandlaren Herman Petersen och handelsborgmästaren Engelbert Gother, eller högadliga ämbetsmän, såsom riksrådet greve Erik von Stockenström och hovrättspresidenten friherre Johan Rosir. Hans son Jean B. (f. 1728, d 1800), svensk agent i Lissabon 1757—78, slutligen ceremonimästare och titulär landshövding, adlades 7 maj 1777 med namnet De Bedoire men slöt själv sin ätt.


Svenskt biografiskt lexikon