Tillbaka

L Valborg Aulin

Start

L Valborg Aulin

Musiklärare, Pianist, Tonsättare

2. Laura Valborg Aulin, den föregåendes dotter, f. 9 jan. 1860 i Gävle. Erhöll från sex års ålder undervisning i pianospelning, först av en moster och 1874–76 av J. A. Hägg, samt, på grund av sina första kompositionsförsök, 1873–76 undervisning i komposition av dv. inspektören för musikaliska akademins konservatorium A. Rubenson; elev vid konservatoriet ht. 1877–vt. 1882 och studerade där pianospelning för H. Thegerström, komposition för H. Behrens och S. A. Lagergren samt instrumentation för A. Rubenson och L. Norman; studerade med Jenny Linds stipendium i utlandet 1885–87, bl. a. i Köpenhamn instrumentation för N. Gade samt i Paris komposition för B. Godard och pianospelning för en elev av Th. Ritter, fru E. Bourgain; besökte jämväl J. E. F. Massenet och E. Guiraud och studerade även någon tid i Berlin. Lärarinna i pianospelning och harmonilära i Stockholm 1882–85 samt ånyo 1887; medverkade tillika vid kammarmusikkonserter samt gav egna kornpositionsaftnar; överflyttade 1903 till Örebro, där hon alltjämt är verksam som pianist och musiklärarinna.

V. A. rönte under sin studietid särskild uppmuntran av tonsättaren Ludvig Norman, som med intresse följde hennes kompositoriska utveckling. Hennes nordiskt romantiska tondiktning uppvisar också en viss frändskap med Normans blida musa utan att dock förneka sitt ursprung från en tid, som även frambragt en Sjögrens koloristiskt rikare alstring. En grundlig skolning har förlänat hennes alstring formens säkerhet och klarhet, förfinad kvinnlig smak i förening med fransk påverkan har givit den dess älskvärda behag och elegiskt veka prägel, vari en frisk skälmskhet dock ej saknas.

OLALLO MORALES.


Svenskt biografiskt lexikon