Tillbaka

Lyttkens, släkt

Start

Lyttkens, släkt

Lyttkens, släkt, härstammande från klädesfabrikören Hinrich Lytkens (d 1806 på sitt 90:e år) i Sthlm, vars son klädesfabrikören där Adolph Friedrich Lytkens (1754–1823) på Brolista i Garn (nu Osseby-Garn), Sth, i äktenskap med en kusindotter till generalmajoren och landshövdingen Thure Gustaf Rudbeck var far till godsägaren och riksdagsmannen Ivar L (L 1). Söner till den sistnämnde var kanslirådet Ivar Adolf L (L 2) och byråchefen August L (L 3). Den senare var svärfar till Torsten Jung (bd 20) och far till kh Elof Ivar August L (1877–1956) i Älvkarleby, Upps. Son till Elof L är prof i religionsfilosofi i Lund Hampus L (f 1916).

Ivar och August L:s bror föreståndaren för statens kemiska station i Halmstad och Hallands läns frökontrollanstalt ingenjören och agronomen Emil L (1847–1912) var far till Yngve L (1894–1974). Denne hade 1922–47 advokatbyrå i Sthlm och skrev de kulturhistoriska brottmålsmonografierna Giftmorden i Silbodal (1946), Dramat på Broxvik (1948), Domen över Magdalena Rudensköld (1950), Yngsjömordet (1951), Hammarby mordet (1952), Attarpsmorden (1953), Trefalt mord? (1956) och Var kommerserådet mördare? (1958). I äktenskap med författarinnan Alice L, f Cronquist (f 1897), var han far till rådmannen i Sthlm Ulf L (f 1919).

Yngve L:s bror styresmannen för länslasarettet i Kalmar Harald L (1889-1962) var i äktenskap med prof i pediatrik och praktisk medicin Oscar Peterssons dotter skulptrisen Anna Marie-Louise Petrus-L (1886–1949) far till forskardocenten i statistik i Uppsala prof Ejnar L (f 1916) och till universitetslektorn i matematik i Uppsala docent Sonja L (f 1919).

Intet genealogiskt samband har kunnat beläggas mellan ovan behandlade släkt och den som faktor för den sv kolonien Cabo Corso i Afrika 1660 kände köpmannen i Hamburg Lucas Lüetkens (d 1682), som uppges ha varit far till sv konsuln i Bordeaux Hinrich Luetkens (d 1722).

H G-m


Svenskt biografiskt lexikon