För att bli torpare ansökte man hos landshövdingen om tillstånd och försvarsbrev, d.v.s. ett bevis på att man brukade ett torp.

Innehåller uppgifter om torparförsvar för Jämtland, Medelpad och Ångermanland under perioden 1763–1797.

Vilka uppgifter kan du hitta?

I torparförsvarsregister hittar du uppgift om torparens namn, hemort, församling och fögderi, samt vilket år och datum som torparförsvaret upprättades. Dessutom hittar du resolutionens nummer, dvs. aktens nummer i originalarkivet och i vilken volym detta finns.

Vilken är källan?

  • Resolution, Västernorrlands läns landskansli (volym AVa:1-AVa:35)
  • Kontrakt, Västernorrlands läns landskansli (volym DIVd:1-DIVd:16)
  • Jordrannsakningshandlingar, Västernorrlands läns landskansli (volym GIIIj:2)

Ingående landskap

Jämtland 1763–1797
Medelpad 1763–1797
Ångermanland 1763–1797

Registret upprättad av

Riksarkivet SVAR – Svensk arkivinformation