Lagergren, släktBand 22 (1977-1979), sida 110.

Biografi

Lagergren, släkt, härstammande från kronobonden Gustaf Christophersson (d 1709) i Långbrott, Åtvid, Ög, vars son kronobonden Jonas Gustafsson (1699—1737) i Långbrott var far till inspektören Nils L (1737—1810) vid Charlottenborg i Vinnerstad, Ög (nu i Motala). Söner till den sistnämnde var andre lantmätaren Jonas Christopher L (1767—1842) o prosten Nils L (1773— 1835) i Vinnerstad. Jonas Gustafssons bror organisten Gustaf L (1707—67) i Kimstad, Ög, var farfars far till kh Carl Peter L (1799—1877) i Östra Tollstad, Ög. Dennes son kh Carl August L (1843—1924) i Regna, Ög, var far till läroverksadjunkten Karl Erik L (1875—1924) i Haparanda. Erik L:s dialektuppteckn:ar från Regna finns i Dialekt- o folkminnesarkivet i Uppsala. Carl A L var kusin till påvlige kabinettskammarherren markis Claes Erik Filip Frans Joseph Leo L (se nedan), som var far till påvliga kabinettskammarherrarna markis Claes Leo Alexander Carl Erik Johan Axel Claesson L (1892—1961) o greve Leo Johan Arthur Louis Josef Gustaf Howland Claesson L (1898—1975).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Claes L L död (SvD 5 nov 1961); d:o in memoriam (ibid 7 nov 1961); G Daneli, Östergötlands folkmålsundersökn 1899—1905 (Medd:n från Östergötlands fornminnesfören 1905); Ekstrand; M Henriksson o M Hallberg, Läroverkskollegierna 1923 (1924); Johan L (SvD 14 jan 1975); Kalender över Ointroducerad adels fören 1975 (1975); Linköpings hm, 2 (1919), s 316, 3 (1919), s 765 f, 4: 2 (1925), s 370; Odén; H Th Ohlsson, Biogr matr över sv kyrkans prästerskap 1914. Suppl 1914—34 (1934); Örnberg, 5, 10, 13 (1889—1905). — Claes L, Mitt livs minnen [1] (1922).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lagergren, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10881, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10881
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lagergren, släkt, urn:sbl:10881, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se