Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett personhistoriskt lexikon som började ges ut 1917 och som nu (maj 2019) omfattar A-Swensson. Lexikonet utgör en på förstahandskällor baserad generalinventering av betydelsefulla personer och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling.

SBL är en del av Riksarkivet och utgivningen finansieras med statliga anslag. Fram till år 2019 har 34 band publicerats. Varje band består av 800 sidor och hittills har över 9 000 släkt- och personartiklar publicerats på sammanlagt cirka 27 200 sidor, vilket gör SBL till ett av de största uppslagsverken i Norden.

SBL är ett utmärkt redskap för historiker, samhällsvetare, lärare, bibliotekarier, journalister, studenter, släkt- och hembygdsforskare med flera.

Följ oss på Facebook

Sedan SBL lanserades på Internet i mars 2012 har redaktionen fortsatt arbetet med att tillgängliggöra lexikonet digitalt. För under hösten samma år sjösattes t ex en mobilsida med ett användargränssnitt lämpat för mindre skärmar som fungerar i alla smartphones oavsett operativsystem.

Som ett ytterligare steg i utvecklingen lanseras nu en app för smartphones. Den finns tillgänglig för androider via nedladdning från Google Play och för iPhones via iTunes.

Med detta når vi 99,06 % av våra mobila användare. Appar för andra operativsystem är f n inte aktuella. För dessa användare gäller tillsvidare mobilsidan (se ovan).

 

 

Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se