Lagergren, släktBand 22 (1977-1979), sida 113.

Biografi

Lagergren, släkt, härstammande från kaptenen Johan Emanuel Lagerbergs (s 45) illegitime son frälseinspektoren Håkan L (1725—74) vid Stora Dala i Dala, Skar, som var far till rådmannen Magnus L (1764—1827) i Skara. Dennes äldre bror bruksbokhållaren Carl Eric L (1760—1832) köpte 1801 godset Stora Hov i Travad, Skar, ett av de många gods som tidigare ägts av farfaderns kusin landshövding Adam Otto Lagerberg (s 45) o dennes far, o 1813 en tredjedel av Klosters järn- o krutbruk i Husby, Kopp, där sedan hans son Harald Fredric L (1791—1867) o Harald L:s son Johan Fredric L (1817—98) efter varandra var disponenter till den senares konkurs 1879. Fredric L var farfars far till överläkaren vid Karolinska sjukhuset i Sthlm docent Curt L (f 1926) o farbror till den från 1902 i New York verksamme arkitekten o etsaren Nils Thure Edvard L (1870—1905) samt till den senares kusin postmästare Knut Helmer L (se nedan). Son till den sistnämnde är tecknaren Tore L (f 1907).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Kyrkefalla kyrkoarkiv C 2: 11 juli 1725, Kinne häradsrätts bouppteckningar 1777: 257, GLA.

A Attman, Adertonhundratalet (Fagersta-brukens hist, 2, 1958), s 48, 92 f, 174, 205 f, 336, 360; S Carlsson, Ståndssamhälle o ståndspersoner 1700—1865 (1949); SKL; Sv släktkal 1938; SvTeknF; Ö Tigerstedt, Kavalkad (Fagerstabrukens hist, 4, 1957); Örnberg, 7 (1891).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lagergren, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10882, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10882
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lagergren, släkt, urn:sbl:10882, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se