Liander, släktBand 22 (1977-1979), sida 675.

Biografi

Liander, släkt, härstammande från frälsebonden Jonas Andersson (1754—1816) i Liden i Sventorps by o sn, Skar, vars son hemmansägaren Johannes L (1788—1837) i Ingebrotomten, Skövde, var farfar till Mårten Johan (skrevs senare John Martin) L (1863—1934). John L var från 1880-talet verksam som dekorationsmålare o skådespelare, bl a 1889—91 vid Folkteatern i Sthlm o 1891—96 i Chicago. Hans största sceniska framgång var den av honom tusentals gånger i Sverige o Finland spelade rollen som Luft-Kalle i Emil Norlanders revy Den förgyllda lergöken, tidigast på Kristallsalongen i Sthlm 1900. Från 1908 till början av 1930-talet turnerade L i landsorten med ett eget teatersällskap.

Yngre bror till Johannes L var komministern i Hjälstad, Skar, Lars (kallade sig Lars Gustaf) L (1794—1842), som före sin död utnämnts till kh i Bällefors, Skar, men ej hunnit tillträda denna tjänst. Han var far till Robert Willgott L (1836—93), som hade järnvägsbyrå i S:t Petersburg o utförde åtskilliga järnvägsbyggnader i Ryssland. Hans äldre bror expropriationslantmätaren Mårten Constantin L (1832—93) i Ulricehamn var far till grosshandlaren Mårten Emanuel L (1873—1949) i Sthlm. Mårten L var ledamot av Sthlms stadsfullmäktige 1917—42 o vice ordförande i dess högergrupp 1927—35. Efter Sv grossistförbundets bildande var han dess förste ordförande 1923—32, o han var till sin död även ordförande i styrelsen för Bröderna Påhlmans handelsinstitut från 1926 o i Sveriges oljeimportörers förening från 1934. Mårten Constantin o Robert L:s äldre bror kommissionslantmätaren i Kopparbergs län Johan Alexander Carl Gustaf L (1828— 79) var far till Gustaf Halfdan L (1861— 1938). Halfdan L tjänstgjorde först som landskontorist o häradsskrivare o var 1896— 97, 1900—01 o 1907—12 redaktör för Sollefteå-Bladet. Han medarbetade senare i olika tidningar i Sthlm o var redaktör för flera tidskrifter med inriktning på djurskydd o teosofi samt var även verksam för vegetarianismen. Son till honom är fd vice VD i ASEA fil hedersdr Halvard L (f 1902). Från Johan Alexander Carl Gustaf, Mårten Constantin o Robert L:s bror förvaltaren vid Limmareds glasbruk i Södra Åsarp, Älvsb, Leonard Emanuel L (1834—1917) härstammar en nordamerikansk släktgren.

Utan påvisbart samband med denna släkt är rektorn för småskoleseminariet i Bollnäs Carl Gotthard L (1847—1916), som tidigare hette Leander o var född i Morkarla, Upps.

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Sv släktkal, 9 (1927; tr 1926). Mårten Johan L: TU 7:61, KB; [T Floden,] Fröjdpappans memoarer, av Cy-rano (DN 19 nov 1933); John L, Några episoder från min Amerikaresa o anledningen därtill (Skådespelarne ha ordet, 1902); [E Ljungberger,] En femtioåring, av K-s (SvD 5 juli 1913); [E Norlander,] En glad 50-åring, av Don Basuno (S-T 4 juli 1913); SMoK; S Tjerneld, Sthlmsliv, 1—2 (1950). Lars L: B V:son Lundqvist, Västgöta nation

1 Uppsala, 3 (1975); Skara hm. Robert Will-gott L: TU 7:61, KB; E Erlandsson, Skara hal:s lärjungar åren 1826—69 (1925). Mårten Constantin L: TU 7:61, KB; Ekstrand; Erlandsson, a a. Mårten Emanuel L: E Erlandsson, Skara hal:s lärjungar åren 1870— 1910 (1922); Y Larsson, På marsch mot demokratin (1967); dens, Mitt liv i Stadshuset, 2 (1977); Mårten L död (SvD 12 nov 1949); M över Gbgs handelsinstituts elever,

2 (1951); SMoK; Sthlms stadsfullm 1913— 38 (1938); d:o 1938—63 (1967); R Tomson, Etik o politik, 2 (1963). Johan Alexander Carl Gustaf L: Ekstrand; Erlandsson, a a 1925. Gustaf Halfdan L: Sveriges pressarkivs klippsaml, RA; Erlandsson, a a 1922; I Ljungquist, 1922—46 (Ur DN:s hist, 3, 1954); Lundstedt; PK:s porträttM 1936 (1935); SPG; Sv förfdex 1900—40, 1 (1942). Leonard Emanuel L: Erlandsson, a a 1925. Carl Gotthard L: B G Jonzon, Rektor G G L (Julhälsn till församkarna i ärkestiftet 1930).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Liander, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11321, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2020-02-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11321
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Liander, släkt, urn:sbl:11321, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2020-02-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se