Truls Kåhre

Född:1600 – Ryssby församling (H-län), Kalmar län (i Kåremo)
Död:1672-07-16 – Stockholms stad, Stockholms län

Rådman


Band 21 (1975-1977), sida 745.

Meriter

Kåhre, Truls, f 1600 i Kåremo, Ryssby, Kalm, d 16 juli 1672 i Sthlm, begr 18 aug 1672 i Storkyrkan där. Föräldrar: bonden Håkan Börjesson o Kerstin Trulsdtr. Inskr vid UU 15 febr 26, disputerade där två gånger 33, informator för Matthias Soops söner 36, utlandsresa 41—dec 45, rådman i Sthlm 47 (ed 8 maj), preses vid Sthlms norra förstads kämnärsrätt 47, led av justi-tiekoll 48, preses vid Sthlms södra förstads kämnärsrätt 55, preses vid Sthlms kämnärsrätt 59, led av byggn- o ämbetskoll 61, vald till riksdagsman 1 april 64. — Ogift.

Biografi

K sattes vid 14 års ålder i Kalmar skola men måste snart återvända hem på grund av faderns död. Han ägnade sig först åt "skräddarehantverket" men återvände till skolan sedan modern gift om sig. Sitt uppehälle förtjänade K genom "läsande och sjungande för portarne". Längre fram begav han sig till Sthlm, där han uppges ha varit "musicus eller basunist" vid trivialskolan. Riksrådet o ståthållaren på Kalmar slott Matthias Soop uppmärksammade hans duglighet o antog honom som handledare för sina två söner, vilka 1636 inskrevs vid Uppsala univ. K hade då länge studerat där, o redan 30 skrev dåv prof Johannes Lenaeus till Axel Oxenstierna o rekommenderade honom till det de Mornayska stipendiet, som utdelades av kanslern jämte konsistoriet i Kalmar o var avsett för studerande från denna stad. Enligt Lenaeus ägnade K sig åt politiska studier o hade nyligen anträtt en studieresa till Preussen. Av bevarade brev framgår, att Soop även använde honom för praktiska o ekonomiska uppgifter.

När K erhöll det nämnda stipendiet, fick han möjlighet att företa en betydligt längre färd, som han enligt egen utsaga "långt tillförne mediterat hade", nämligen till de för svenskar under trettioåriga kriget i regel ouppnåeliga Medelhavsländerna. Det är genom denna från tidens konventionella studieresor radikalt avvikande färd, som han blivit känd.

Resan påbörjades 41 o gick från Sthlm båtledes över Danmark o Holland till Lissabon. Under hela färden tycks K ha fört en nu förlorad dagbok. Ett av annan hand gjort sammandrag, som möjligen bygger på en egenhändig förlaga, finns bevarat o har legat till grund för Swebilius minnesteckning o en av Lasse Lucidor samtidigt skriven minnesdikt. Enligt denna källa fortsatte K, under ständig växling av farkoster o med skiftande uppehållstid på de platser han passerade, över Medelhavet närmast till Genua. Via bl a Korsika, Sardinien, Sicilien o Cypern kom han till Syrien. Från kusten vandrade han i sällskap med fyra jesuitmissionärer ända till Eufrat. I K:s resejournal konstateras, att hans följeslagare var utsända för "att predika evangelium o omvända till Kristi tro", men Svebilius, som genomgående prisar K:s renläriga tro, omnämner dem endast som "bekvämligt sällskap". Efter att ha återvänt till Syrien fortsatte han sin vandring till det Heliga landet, där han uppsökte de vanliga minnesplatserna o nådde Jerusalem nyåret 43. I Gaza anslöt han sig till en karavan, som var på väg till Egypten. Sedan han besett landets sevärdheter, tog han sig efter en äventyrlig seglats över till Mindre Asien. Under resor i området kring Egeiska havet gick K i land på flera öar o besökte en mängd platser i Turkiet o Macedonien. Efter ett uppehåll i Konstantinopel, där han började "storligen förlängta efter kristenheten igen", styrde han färden över bl a Aten mot Rom, där han bevittnade påven Innocentius X:s kröning.

Efter fyra månader i Paris o ett besök i England hamnade K i Osnabrück, där fredsförhandlingarna just pågick. Han sammanträffade där med det sv ombudet Johan Oxenstierna, vilken gav honom ett belopp "till täre". I Holland fick han anställning som tolk hos den franske diplomaten Chanut, som utnämnts till fransk ambassadör i Sverige, o anlände i dennes följe till Sthlm julaftonen 45.

K:s hemkomst väckte uppmärksamhet. Han fick företräde för drottning Kristina o blev 47, enligt uppgift på förord av Matthias Soop, utnämnd till rådman i Sthlm. Som sådan tjänstgjorde han på olika poster inom stadens judiciella förvaltning. Han var även en driftig privatekonom med intressen i stadens handelskompanier, såväl det ryska kompaniet som Bergenfiskarkompaniet o Tjärkompaniet o kunde här utnyttja den "insikt i hela europeiska handelsväsendet", som han förvärvat under sin resa.

Vid sin död efterlämnade K en ej oansenlig förmögenhet, vari ingick ett stenhus "vid Smedjegatan inom Norreport beläget". Bouppteckningen upptar en ej specificerad samling böcker, sammanlagt 129 stycken. Boutredningsmannen beslöt att av kvarlåtenskapen reservera en summa för uppsättande i Storkyrkan av det där ännu befintliga epitafiet med inskription av rikshistoriografen Johannes Widekindi.

Författare

Robert MurraySök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Sammandrag av K:s resebeskrivn i avskr i UUB (X 240 o 241). Några brev från K till M Soop i RA.

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Truls Kåhres resa 1641— 1645. Utg av Olof G. Sundberg. Sthlm 1948. 53 s. — Akad avh se Liden, d 1, Upsaliae 1778, s 307, 330.

Källor och litteratur

Källor o litt: Bouppteckn efter K 20 juli 1672, p 668, SSA.

AOSB 2: 12: 1 (1930), s 129; Den swänska Mercurius 1758, s 137; [L Johansson,] Saml dikter av Lucidor, ed F Sandwall, 2 (1930); R Murray, Till Jorsala. Sv färder under tusen år (1969); StRR 2 (1915—18); O Sundberg, Om T K. i ovan anf utgåva; O Swebilius, Lijk-predikan wijdh . . . Truls Kohres . . . jordafärd . . . (1672).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Truls Kåhre, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11916, Svenskt biografiskt lexikon (art av Robert Murray), hämtad 2020-08-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11916
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Truls Kåhre, urn:sbl:11916, Svenskt biografiskt lexikon (art av Robert Murray), hämtad 2020-08-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se