Jacob Thimoteus Jacobsson

Född:1840-05-06 – Sproge församling, Gotlands län
Död:1912-04-10 – Danderyds församling, Stockholms län

Psalmdiktare, Predikant


Band 20 (1973-1975), sida 75.

Meriter

Jacobsson, Jacob Thimoteus, f 6 maj 1840 i Sproge, Gotl, d 10 april 1912 i Danderyd, Sth. Föräldrar: bonden Jacob Johansson o Greta Lena Jacobsdtr. Affärsverksamhet i Klintehamn, jämhandl i Kalmar, anslöt sig till metodistkyrkan 72, lokal-predikant i Kalmar, därefter i Majoma, Gbg, 75—77, skötte metodistkyrkans bokföring där, ombud för missionssällsk o förest för bokförlaget, affärsman i Sthlm från 77, delegat vid generalkonferenserna i USA 92 o 96. — Psalmförfattare.

G 7 nov 68 i Kalmar m Hilda Gustava Runnqvist, f 7 maj 49 där, d 3 april 13 i Sthlm, Kungsh, dtr till järnhandl Fredric R o Johanna Gustava Sahlsten.

Biografi

J anslöt sig 1872 till metodistkyrkan, där han utförde ett livslångt arbete bl a som lokalpredikant. Parallellt härmed deltog han synnerligen aktivt i helnykterhetspropagandan, först inom godtemplarorden och därefter inom blåbandsrörelsen. Vid sekelskiftet räknade han med att ha hållit mer än tiotusen föredrag i nykterhetsfrågan. Ett par år vistades J i Amerika som nykterhetstalare och förde därifrån troligen med sig idén att illustrera sina föredrag med skioptikonbilder, vilket gjorde dem mera publikdragande. Som ett led i nykterhetsarbetet skrev han också en mängd poem som belyste rusdryckemas svåra följder i socialt hänseende.

Främst kom emellertid J:s litterära begåvning till uttryck på det religiösa området genom de psalmer och sånger, som han från 1870-talets början publicerade i tidningarna Lilla sändebudet och Sv sändebudet. Mest känd är treenighetspsalmen Helige Fader, kom och var oss nära, som trycktes i Sv sändebudet 3 jan 1889. Den ingår i sv psalmboken som nr 28 och finns också i många andra sångböcker. En av J:s vackraste sånger är aftonhymnen Stilla, sköna aftontimma, skriven i aug 1902. Metodistkyrkans psalmbok har i sin 1951 utgivna reviderade upplaga fjorton original och en översättning av J. Hans sångdiktning präglas av formell enkelhet och ödmjuk trosvisshet. Han framträder inte som sönderslitenhetens och de växlande känslornas eller stämningarnas diktare. I stället möter man hos honom den tillitsfulla tron, som med tacksamhet mottar allt ur Guds hand.

Författare

Oscar LövgrenSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Kallvattengossen. Poem. Sthlm (tr Gefle) 1880. 6 s. [Ny uppl] Kristinehamn 1885. 7 s. [Ny uppl] Örebro 1901. 8 s. Omtr i Bibliotek för nykterhets-vänner, h 3, Sthlm 1885, s 3—6. — Lilla Emmas klagan. Poem. Sthlm (tr Gefle) 1880. 4 s. [Ny uppl] Sthlm (tr Norrköping) 1885. 6 s. [Ny uppl] Sthlm (tr Östersund) 1901. 6 s. Omtr i Bibi för nykterhets-vänner, h 1, 1883, s 27—29. — Mordängeln. Poem. Sthlm (tr Gefle) 1880. 5 s. [Ny uppl] Sthlm (tr Norrköping) 1885. 8 s. [Ny uppl] Sthlm (tr Öre- bro) 1901. 8 s. Omtr i Bibi för nykterhetsvänner, h 2, 1883, s 3—6. — Från stranden. Poem, uppläst vid Stockholms sjömansmissionsförenings årsfest i Blasieholmskyrkan i Stockholm den 30 januari 1882. Sthlm 1882. 7 s. Omtr [sign] i Bibi för nykterhets-vänner, [omsl:] Ny serie för 1901, h 2, Sthlm (tr Askersund), s 3—7. — Den stora festen i Abdera. Poem. Uppläst vid nykterhetsfesten ... i Stockholm ... 21 maj 1882. Kristinehamn 1882. 7 s. — David och Goliat. Poem. Kristinehamn 1882. 7 s. — Familjen Andersson förr och nu. Poem. Sthlm 1884. (8) s.

— Godtemplarens fabrik och krögarens fabrik eller Spindeln och flugan. Tvenne poem . . . Sthlm 1884. (7) s. — Poem vid den internationella nykterhetskonferensen i Stockholm den 5 juli 1885 till minne af nykterhetsrörelsens hundraåriga fortgång (Bibi för nykterhets-vänner, h 4, 1885, s 3—7; även sep, 7 s). — Ur lifvets skola. Dikter och sånger. [Sthlm] 1889. 264 s. [Ny uppl] [Danderyd, tr] Örebro 1902. — Nytt och gammalt. Nykterhetsdikter och sånger. Sthlm 1900. 48 s. — Infall och utfall på nykterhetens fält samlade. Saml 1*. Sthlm (tr Östersund) 1901. 32 s.

— Från härd och färd. Dikter och sånger. Sthlm och Danderyd (tr Sthlm) 1906. 279 s.

— Psalmer tr i bl a Svenska sändebudet, Sthlm, fol, Lilla sändebudet. Veckotidning för kristlig tro och uppbyggelse, Wisby, 4:o, Me-todist-episkopal-kyrkans svenska psalmbok, Sthlm 1892 (nr 7, 16, 46, 61, 150, 330, 352, 367, 395, 403, 410, 429, 442, 459, 479, 483, '491), [nya uppl] 1893, 1899, 1900, 1905, 1909, 1913, rev uppl 1919 (nr 7, 98, 113, 209, 222, 223, 229, 247, 254, 362, 378, 410, 458, 493, 502, 507, 543), [ny tr] 1920, rev. uppl: Metodistkyrkans psalmbok, Sthlm (tr Falköping) 1953 (register), [musikupph] Melodier till metodist-episkopalkyrkans svenska psalmbok. Arrangerade för blandade röster, Sthlm 1893, [rev uppl:] Melodier till metodist-episkopalkyrkans psalmbok, Sthlm 1920. Jfr O Lövgren, Psalm- och sånglexikon, Sthlm 1964, sp 317—319.

Utgivit: Bibliotek för nykterhets-vänner. H 1—4. Sthlm (tr Kristinehamn) 1883—85. 1.

1883. 32 s. 2. 1883. 32 s. 3. 1885. 32 s. 4. 1885. 32 s. N S (omsl), h 1—3. Sthlm (tr Askersund) 1901. 32, 32, 32 s. — Tempelklockan. Nykterhets-sånger ... H 1/2. Sthlm

1884. 112 s.

Översatt: Tio nätter på krogen eller Dryc-kenskapens förbannelse, bilder ur det amerikanska kroglifvet. Sthlm (tr Örebro) 1901. 32 s. [Sign.] — Köp dig körsbär själf! [Ruhr.] Askersund 1904. 16 s. [Omsl.] — Skugga och solsken. Nutidsberättelse från England. Danderyd (tr Örebro) 1901. 32 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: P Johnsson, Sveriges blå-bandsfören 1883—1923 (1923); A Kämpe, Carl Hurtig o hickmaniterna (1930); O Lövgren, En sångdiktare (Sångarbladet 1936, nr 1); dens, Våra psalm- o sångdiktare, 3 (1939); dens, Psalm- o sånglexikon (1964); O Petersson, Goodtemplarordens i Sverige hist (1903); Sv Sändebudet 1912, nr 16; Sv folkrörelser, 2 (1937).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jacob Thimoteus Jacobsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12017, Svenskt biografiskt lexikon (art av Oscar Lövgren), hämtad 2021-05-11.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12017
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jacob Thimoteus Jacobsson, urn:sbl:12017, Svenskt biografiskt lexikon (art av Oscar Lövgren), hämtad 2021-05-11.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se