Janse, släkterBand 20 (1973-1975), sida 107.

Biografi

Janse, släkter.

1 Bergsmannen Clemet Olsson (d 1699, 56 år gammal) i Stöpsjön, Färnebo, Värml, var far till häradsdomaren Johan Clemetsson (1671—1743) i Stöpsjön. Denne var far till bergssexmannen Jean Jeansson (1725 —95) i Stjälpet, Nordmark, Värml, som var rdgm 1760—62 o 1765—66 o morfar till gbgssläkten Hasselblads stamfar Arvid Hasselblad (bd 18) i Stöpsjön. Jean Jeanssons bror bergsmannen Carl Jansson (1713 —-78) i Stöpsjön, som på äldre dagar kallade sig Jansse, var far till kronofogden i Bergslags fögderi Olof J (1757—1848). Dennes bror bergsmannen Carl Magnus J (1751—98) i Stöpsjön var far till snickaren Erik Magnus J (1789—1859) i Sthlm. Dennes son vaktmästaren Carl Axel J (1829 —1918) var farfar till skådespelaren Axel Reinhold J (1887—1971), g m skådespelerskan Anna Maria Elisabeth (Lisa) J, f Hemberg (1893—1966). Axel J:s far var kusin till antikvarien Otto Theodor J (se nedan). Dennes bror karamellfabrikören Thure Johan J (1864—1939) i Norrköping var far till fd prof i östasiatisk arkeologi vid Harvard University Olov J (f 1892), Washington.

2 Bergsmannen Jan Leonardsson (1748 —1816) i Flatenberg, Norrbärke, Kopp, var far till brukspatron Daniel J (1771—1829) i Smedjebacken, Norrbärke. Dennes son tullinspektören o postmästaren i Örnsköldsvik Per Leonard J (1807—81) var far till postmästaren i samma stad Daniel J (1845— 1919). Leonard J:s bror Carl Leopold J (1816—97) fick 1840 burskap som handlande i Norrköping o 1847 privilegier för färgeri där. 1856—66 var Leopold J delägare i en klädesfabrik i denna stad, men därefter ägnade han sig helt åt sin svärfars efterlämnade spannmåls- o kolonialvarufirma J F Wigert & C:o. Han var också ledamot av Norrköpings stadsfullmäktige. Han var far till överstelöjtnanten o landstingsmannen Albert Fredrik Daniel J (1854—1937) på Älvvik, Lidingö. Albert J var i äktenskap med en syster till statsministern Carl Swartz svärfar till envoyén Gustaf Westman o disponenten för Hellefors bruks ab Thorsten Wigelius samt far till generalmajoren Pehr David Albert ] (1893—1961). Pehr J blev 1941 överste för Gotlands infanteriregemente, fick 1942 den nyinrättade befattningen som inspektör för pansartrupperna, var 1945—53 ställföreträdande militärbefälhavare i Fjärde militärområdet o blev 1948 generalmajor.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: S E Allstrin, Pehr J in me-moriam (SvD 6 okt 1961); Axel J (DN 4 febr 1971); G Bodman, Fabriker o industrier i det gamla Gbg (1925); BondRP, 8—9 (1967); Grape; B Hasselblad, Pehr J död (SvD 3 okt 1961); P A N:son Kellin, Generalmajoren Pehr David Albert J (KrVAH 1961, s 254 f); Lidingön i våra dagar (1925); K Löfström, Åskagssläkten (1931), s 44, 235; E Martin, Den vita herrgården. Minnen från Elfvik (Lidingöboken 1941); L Mårtensson, Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1710—1800 (1937); Norrköpings hist, 5 (1972); E Ringborg, Till Norrköpingskrönikan, 4, 6 (1921—23); SMoK; Sv biograf- o filmfolk i ord o bild (1940); Sv konstnärer inom teaterns, musikens o filmens värld (1943); Sv släktkal 1936; Svenskar i utlandet 1959 (1959); H Wichman, Örnsköldsviks hist 1842—1942 (1943); Örnberg, 10.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Janse, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12036, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-05-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12036
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Janse, släkter, urn:sbl:12036, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-05-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se