S Gustaf Janson

Född:1862-10-27 – Kristine församling, Västra Götalands län
Död:1942-01-15 – Göteborgs Johannebergs församling, Västra Götalands län

Sjökapten


Band 20 (1973-1975), sida 110.

Meriter

Janson, Sven Gustaf, f 27 okt 1862 i Gbg, Kristine, d 15 jan 1942 i Gbg, Johanneberg. Föräldrar: sjökaptenen Holger Fredrik J o Maria Åhsberg. Styrmansex vid Gbgs navigationsskola 28 april 82, sjökaptensex 26 april 84, tjänstg som befälhavare på Rederi-ab Sv Lloyds båtar till 05, kontorschef hos A Broström & son 05—42, v VD för Ang-fartygsab Tirfing 05—25, VD där 25—34 (ordf i styr 26—40), led av direktionen för navigationsskolan i Gbg 19—35, VD för Ångbåtsab Ferm 25—30, ordf i styr för Gbgs bogserings- o bärgningsab 25—42, i styr för Eriksbergs mek verkstadsab 26—34, led av styr för bl a Rederiab Sverige—Le-vanten, ab Broströms linjeagentur, Sveriges ångfartygs assuransfören, ab Götaverken o Försäkringsab Atlantica.

G 25 aug 02 i Sthlm, Hedv El, m Jenny Sophia Werner, f 26 juli 78 där, ibid, d 28 april 68 i Gbg, Domk, dtr till sjökaptenen Eric Johan (John) W o Sophia Lovisa Printz.

Biografi

Gustaf J växte upp i Majorna och mönstrade omedelbart efter konfirmationen som jungman på australienfararen Louis de Geer. Efter att ha fullgjort sina läroår under sv och brittisk flagg återvände han hem, avlade sina befälsexamina vid Gbgs navigationsskola och blev vid 22 år andrestyrman på en ångare tillhörig Sv Lloyd. Han avancerade inom rederiet till befälhavare på olika fartyg, bl a Bordeaux och Hispania. Efter att ha övervakat byggandet av s/s Iberia blev han 1903 kapten på detta fartyg, som då var rederiets största. J var bror till Dan Broströms svåger J A Janson, och i början av 1905 efter 20 år vid Sv Lloyd kallades han i land som kontorschef hos Axel Broström & son, närmast för att under D Broström leda de båda tramprederierna Tirfing och Ferm. Då Broström 1914 blev sjöminister, kom större delen av ansvaret för den snabbt växande koncernen att vila på J. Han hade en praktisk läggning, arbetade samvetsgrant och försiktigt och lyckades lotsa företaget genom de många svårigheterna under första världskriget. Hans ansvar ökades ytterligare vid Broströms plötsliga bortgång 1925, då han blev Tirfings VD och efter broderns död 1926 dess styrelseordf. Till detta kom flera framträdande uppgifter inom den stora koncernen, och det var till stor del hans förtjänst, att det vittomfamnande företaget välbehållet tog sig fram genom mellankrigstidens många kriser. Som ledare för moderföretaget Tirfing stod han kvar till 1940. Han förde ett tillbakadraget liv och beskrivs som urtypen för en trygg och säker sjöman.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: BachCI; Navigationsskolans hist, ed O Traung (1941); O Traung, Dan Broström (1948); Tre generationer på sju hav. Broströmskoncernen 1865—1965 (1965). — Nekr:er i GHT, GP o SvD 16 jan 1942 o i Sv sjöfartstidn 22 ian 1942.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
S Gustaf Janson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12041, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2021-05-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12041
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
S Gustaf Janson, urn:sbl:12041, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2021-05-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se