J Sixtus Janson

Född:1883-10-31 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län
Död:1957-10-02 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Fabrikör, Idrottsledare


Band 20 (1973-1975), sida 111.

Meriter

Janson, Johan Sixtus, f 31 okt 1883 i Uppsala, d 2 okt 1957 där. Föräldrar: gårdsbrukaren Jan Erik J o Johanna Maria Holmgren. Studier vid Tekn skolan, Sthlm, 97— 02, stiftade IF Thor, Uppsala, 97 (ordf där från 08), startade kontorsboksfabrik i Uppsala 06, ordf i Upplands idrottsförb 12—17, led av styr för Sv idrottsförb 19—31, av Riksidrottsförb:s överstyr 19—48 (led av dess förvalta: utsk 21, v ordf där 30—48), ordf i Sv skidförb 22—48 (hedersordf där 48), led av Sveriges olympiska komm 24.

G 13 april 18 i Uppsala, m Tekla Elwira Freding, f 12 febr 87 där, d 4 aug 71 där, dtr till skräddarmästare Erik F o Tekla Eklöw.

Biografi

Sixtus J var en typisk representant för den sv idrottsrörelsens andra generation. Han saknade pionjärgenerationens socialt exklusiva bakgrund och idrottsliga utgångspunkter i grenar som gymnastik och hästsport. I sin karriär inom idrottsrörelsen fick han gå den långa vägen och kunde bygga på praktiska erfarenheter i en rad grenar, dock utan att i tävlingssammanhang kunna räknas till de verkligt stora,

I yngre tonåren låg J bakom stiftandet av Upplands i decennier ledande förening, IF Thor i Uppsala, och kan även spåras bakom flera andra lokalföreningar i denna stad. På distriktsplanet bidrog han mer än någon annan till att Uppland, som tidigare tillhört sthlmsdistriktet, 1912 blev självständigt genom tillkomsten av Upplands idrottsförbund. Som ordf till 1917 gav han förbundet en god start. Därefter tog han steget över till riksplanet. Han invaldes i styrelserna för flera specialförbund inom riksidrottsförbundet (RF): cykelförbundet, friidrottsförbundet, isseglingsförbundet och skidförbundet. 1922 valdes han efter Sven Hermelin (bd 18) till ordf i Sv skidförbundet. Valet var överraskande och kom utan tvekan till stånd endast därför att Hermelin önskade det.

De c:a 25 år J — under tillnamnet "Sicke" — stod i ledningen för sv skididrott blev en mycket framgångsrik period. Numerärt utvecklades förbundet på 20 år från c:a 440 föreningar med 60 000 medlemmar (1922) till c:a 2 150 och 235 000 (1942). På J:s initiativ påbörjade förbundet 1929 en rådgivande verksamhet i fråga om skidbacksbyggande. Det redan under Hermelins tid förbättrade samarbetet med skidfrämjandet, som av gammalt inrymde avsevärda spänningsmoment, bidrog J till att befästa. Han var sålunda en drivande kraft bakom de nya samarbetsöverenskommelserna 1929 —30. Mellan J och skidfrämjandets ledande man, Ivar Holmquist (bd 19), bekräftades den gemensamma samarbetsviljan "med handslag".

Utåt mest uppmärksammade blev ändå tävlingsresultaten. Från första stund sökte J med stöd av egna betydande skiderfarenheter förbättra den sv skididrottens internationella konkurrenskraft. Han satsade intensivt på skidlöparnas träning, genomdrev en moderniserad skidutrustning och utvecklade åktekniken — det sistnämnda en nödvändighet på de tekniskt krävande tävlingsbanor svenskarna hade så svårt att bemästra. Norges traditionella ställning som skidsuverän nation kunde på allvar naggas i kanten. OS i Chamonix 1924 medförde visserligen ett svårt nederlag. Men ett verkligt genombrott innebar Sveriges tredubbla seger på 5-milen vid följande OS i S:t Moritz 1928. På 30-talet lyckades Sverige även hävda sig väl på den typiskt norska 18-kilometersdistansen. Också i den än mer norgedominerade backhoppningen kunde så småningom framgångar inregistreras.

J anlitades även inom den samlade idrottsrörelsens riksledning, där hans individuella insatser dock är svårare att urskilja. 1919 invaldes han i RF:s överstyrelse och kom snart — from 1930 som v ordf — att tillhöra dess mäktiga förvaltningsutskott. Han var bl a ordf i styrelsen för RF: s Förlags ab och i redaktionskommittén för förbundets 1929 uppsatta tidskrift Sv idrott, vars tillkomst han låg bakom. Likaså var han ledamot av Sveriges olympiska kommitté och RF:s idrottsplatskommitté. Det har sagts (Lindhagen i Idrottsbl) att den sv idrottsrörelsens reella ledning bestod av Bo Ekelund, Einar Råberg och J.

Under 40-talets sista år avslutade J sin idrottsliga ledargärning, som präglats av outtröttligt organisationsarbete och mångsidigt praktiskt idrottskunnande.

Författare

Jan LindrothSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Svenska skidförbundet (Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund 1903/1928. En minnesskrift, Sthlm 1928, s 230—248). — Äldre tiders rodd och kanotliv i Uppsala (Paddelstänk. Kanotidrott. Utg av Uppsala kanotförening, Uppsala 1928, s 51—64). — Internationella skidtävlingarna i Sollefteå 1934 (På skidor [omsl]. Föreningen för skidlöpningens främjande. Årsskrift 1935, Sthlm, s 247—275).

Redigerat: Svensk idrott. Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbunds årsbok 1926, 1927, 1930. Sthlm. (Tills med U Salchow, Anton Johanson mfl.) 1926. 452 s, 8 pl-bl, 1 bilaga. 1927. 472 s, 8 pl-bl, 1 bilaga. 1930. 607 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: Art:ar i Idrottsbladet 30 okt 1933 o 29 okt 1943, i Sv idrott 25 okt 1933 o 27 okt 1943; J af Klercker, Sv skidförb 1908 —1933 (1933); S Bergman, Sv skidförb 1933 —1943 (1943); I sv skidspår (1942), s 281 ff

0 303 ff; NF:s sportlex, 4 (1941); Upplands idrottsförb 1912—1937 (1937). — Nekr:er

1 DN o SvD 3 okt 1957, i Idrottsbladet 4 okt o i Sv idrott 9 okt 1957.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
J Sixtus Janson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12042, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jan Lindroth), hämtad 2021-05-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12042
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
J Sixtus Janson, urn:sbl:12042, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jan Lindroth), hämtad 2021-05-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se