C Robert Jansson

Född:1868-06-07 – Grangärde församling, Dalarnas län
Död:1946-02-01 – Falu Kristine församling, Dalarnas län

Riksdagspolitiker


Band 20 (1973-1975), sida 133.

Meriter

Jansson, Carl Robert, f 7 juni 1868 i Grangärde, Kopp, d 1 febr 1946 i Falun. Föräldrar: hemmansäg Jan Persson o Stina Maja Ersdtr. Snickare i Falun, deltog i bildandet av möbelsnickarfackfören 97, ordf i socialdemokratiska arbetarekommunen 07—20, landstingsman 10—11, stadsfullm i Falun 12 —46 (v ordf där från 31), led av AK för Kopparbergs läns ö valkrets 12—40 (led av statsutsk 18A o 20—40, av särsk utsk 33— 35), statsrevisor 21—23, led av flera statliga utredningar 18—42. G 3 nov 94 i Falun m Anna Nyström, f 26 maj 70 i Säter, d 4 mars 57 i Falun, dtr till gruvarb Erik N o Anna Ersdtr.

Biografi

Efter undervisning i sockenskolan ägnade sig Robert J först åt jordbruksarbete i hembygden och konditionerade därefter, från mitten av 1880-talet, som möbelsnickare i Falun. Han anslöt sig där till en frireligiös församling och var ett par år söndagsskollärare.

Hans erfarenheter på arbetsmarknaden övertygade honom tidigt om att arbetarna endast kunde erhålla bättre levnadsvillkor, om de ville samverka i den då framväxande fackföreningsrörelsen. Vid bildandet av Falu möbelsnickares fackförening hörde han till initiativtagarna och framträdde på sina yrkeskamraters vägnar med krav på högre lön och kortare arbetsvecka. Detta ogillades av hans trosfränder, och han uteslöts ur församlingen. Han skulle aldrig glömma den intolerans han blivit utsatt för.

Från 1897 tillhörde J Falu arbetarförening och arbetarekommunen, i vilken han så småningom blev ordf. Han gjorde sig snart känd som en representativ talesman för fackföreningsrörelsen och socialdemokratin i Falun med omnejd. 1912 valdes han till stadsfullmäktig och tillhörde under nära 40 år en rad kommunala nämnder och styrelser. Från 1912 till 1940 var han ledamot av AK. Redan året efter sitt inval kom han in i statsutskottet som suppl, och 1918 förordnades han som ordf för dess tredje avdelning, som främst handlägger sociala budgetärenden och anslagsäskanden från fyra huvudtitlar. Som ordf åtnjöt han ett ogrumlat förtroende i alla partier. Han var enligt en samtida bedömare plikttrogen och noggrann och släppte inte ifrån sig ett aldrig så enkelt papper utan att sorgfälligt överväga, vad det skulle komma att betyda för rikets skattebetalare.

Under sin riksdagsmannatid var J medlem av flera statliga utredningar. Sålunda utsågs han 1918 till sakkunnig rörande folkskolebyggnader, inträdde 1921 i försvarsverkets lönenämnd, 1925 i kasernkommittén och 1926 i rikssjukhuskommittén (byggnadskommissionen för Karolinska sjukhuset), på vars uppdrag han deltog i en längre studieresa till Tyskland. Vidare kan nämnas att han 1910—11 var ledamot av Kopparbergs läns landsting. Under lång tid var han också pensionsstyrelsens ombud i Falun och kringliggande socknar.

J var ingen folktalare. Han offrade inte åt frasen och kunde se road ut, när de yngre med glödande kinder förebrådde honom för saktmod och kompromissvilja. Ingen blir hjälpt med feta ord, replikerade han en gång, när arga kritiker tyckte, att politikerna ur deras egna led verkade alltför försiktiga. Predikande kan vara bra, svarade han, men i riksdagen och andra parlamentariska församlingar skattas inte vältalighet högt.

När J tog till orda, gällde det så gott som undantagslöst ärenden, som anförtrotts hans utskottsavdelning. Hans uppträdande utan stora åthävor skapade respekt för hans insikter och vilja till samarbete, men även om hans uttalanden var försiktiga och koncilianta, var han fast och orubblig, sedan han tagit ståndpunkt efter noggranna överväganden. Med åren blev han närmast en institution. I riksdagskretsar kallades han "Falun" och räknades till de solida, som kunde påminna om lantmannapartiets riksdagspotentater i en tidigare period.

Författare

Ragnar CasparssonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

o litt: Art i Arbetarbladet 20 april Dala-demokraten 28 aug 1920, 29 sept 1921, 16 nov 1922, 13 sept 1924, 2 jan 1937, 2 juni 1937, 11 dec 1942, 4 febr 1946, i Falu-kuriren 28 mars 1936, i Folket 18 sept 1911, i Morgon-tidn 4 febr 1946, i Nya samhället 16 sept 1911, i Social-demokraten 15 sept 1911, 7 febr 1912, 16 sept 1917, 16 sept 1920, 8 juni 1928, 5 juni 1938, i Socialdemokratisk valtidn för Dalarna 1912 o 1917, i Värmlands folkblad 28 mars 1936 o i Östergötlands folkblad 10 okt 1911.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C Robert Jansson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12053, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ragnar Casparsson), hämtad 2021-05-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12053
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C Robert Jansson, urn:sbl:12053, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ragnar Casparsson), hämtad 2021-05-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se