Kafle, släktBand 20 (1973-1975), sida 559.

Biografi

Kafle, släkt, med samma vapenfigurer som släkterna Lilliehöök o den äldre släkten Lake o troligen härstammande från en Mats i Hallanda, Broddarp, Älvsb, som förekommer tidigast 1442 o var häradshövding i Ås hd, Älvsb, 1460 (B 16). Hallanda var åtminstone från 1500 (Sjödin) sätesgård för släktens äldste säkert kände stamfar, häradshövdingen Mats K (se nedan). Dennes sonsons son Bengt K (d 1636) till Ledingenäs i Knivsta, Upps, o Dagsnäs i Marby (nu Bjärka) Skar, blev fänrik vid Västgöta adelsfana 1610 o så ryttmästare för en fana Västgöta ryttare, med vilken han deltog i ryska kriget. Han blev 1617 överstelöjtnant vid Nils Stiernskölds västgötska infanteriregemente o vice ståthållare i Jönköping, 1619 ståthållare där o överste för det östgötska landsregementet. 1624 blev han ståthållare på Kalmar, 1627 drottning Maria Eleonoras hovmästare, 1631 ståthållare på Nyköping, 1633 (SRP) åter på Kalmar o 1634 landshövding i Kronobergs o Jönköpings län. Hans son Erland K (d 1678) till Ledingenäs o till Ågården i Råda, Skar, var 1655—62 (ej 72) vice president i Göta hovrätt. En syster till denne var g m guvernören Anders Eriksson Hästehufvud (bd 19). Från en kusin till dem härstammade kommendören i flottans permanenta reservstat Claes Johan Fredric K (1819—1902). Släkten utdog på manssidan 1912 o på kvinnosidan 1928.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Kopieboken B 16, f 4v o 65v, RA.

J E Almquist, Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden (1960); dens, Västergötlands säterier år 1622 ... (SoH 1961); dens, Ätten Lilliehöök ... (SoH 1962); N Belfrage, K Västgöta reg, 1 (1947); R Björkman, Det nya Jönköping, 1-—2 (Jönköpings hist, 2—3, 1918—19); BSH 2 (1864); B Broomé, Nils Stiernsköld (1950); Frälseg 1— 3 (1931—47), 4 (korr, RA); CA Klingspor, Ant:ar under resor i Uppland sommaren 1869 (UFT 1:5, 1876); A Kugelberg, Biogr ant:ar om officerare med vederlikar 1619—1927 (K första Hvgrenadjärreg:s hist, 5, 1930); Lags o doms; J Liedgren, Folke Magnussons gåvobrev.. . (PHT 1959); L Luthander, Västergötland, 2 (Slott o herresäten i Sverige. Västergötland. Värmland. Dalsland, 2, 1968), s 138 f, 148; [J Odencrantz,] K Götha hofrätts presidenter, ledamöter o betjäning (1803); G Petri, Östgöta reg till fot 1619—79 (K första livgrenadjärreg:s hist, 2, 1928); L Sjödin, Arvid Siggessons brevväxl (Gamla ppr ang Mora sn, 2, 1937); SPG; SRP 1 (1878), särsk s 38, 2 (1880), särsk s 253, 3 (1885), särsk s 10; A A v Stiernman, Swea o Götha Höf-dinga-Minne, 1 (2 uppl, 1836); CG Styffe, Skandinavien under unionstiden (3 uppl, 1911); C Svenson-Graner, Landshövdingarna o länsstyr i Kalmar (1935), s 33 f; Sveriges krig 1611—32, 1—2 (1936).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kafle, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12299, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-01-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12299
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kafle, släkt, urn:sbl:12299, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-01-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se