Otto A Hellkvist

Född:1867-01-15 – Romelanda församling, Västra Götalands län
Död:1952-12-23 – Högalids församling, Stockholms län

Tidningsredaktör, Journalist


Band 18 (1969-1971), sida 571.

Meriter

Hellkvist, Otto Albert, f 15 jan 1867 i Romelanda (Göt), d 23 dec 1952 i Sthlm (Hög). Föräldrar: hemmansäg Janne Andersson o Charlotta Olsdtr. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 91, medarb i Helsingborgs dagblad jan—juli 98, i Malmö-tidn aug 98—nov 01, red o utg av Ill Hvad nytt dec 01—02, red:sekr i Dagen 03—04, dess souschef 05—okt 09, led av PK:s styr 06—07 o 17— 18, red:sekr i Aftonbladets kvällsuppl samt medred av söndagsnumret 09—19, ordf i Sv journalistfören 18—28, ombudsman o sekr där 28—38, red för Aftonbladets kåseri- o skämtavd 19—32, led av pressens opinionsnämnd 19—28, av Pressens samarbetsnämnd 31, PK:s bibliotekarie från 32, led av Tjänstemannaorganisationernas samarbetsnämnd 32.

G 22 okt 99 i Gbg (Osk Fredr) m Alma Lindgren, f 3 jan 68 i Växjö, d 12 mars 35 i Sthlm (Bromma), dtr till fabriksbyggaren Petter Magnus L o Gustava Werndahl.

Biografi

Föräldrarna avsåg att Otto H skulle bli präst, själv ville han bli läkare men fann att han inte var lämpad för någotdera. Han stöttes bort av hembygdens stränga kristendom och inför kroppsskador och lidande förlorade han sin handlingskraft. Under sin skolgång, som en tid måste avbrytas, blev han intresserad av pedagogiska reformer och var under några år lärare vid en privatskola.

Vid 30 års ålder blev H journalist och var efter ett volontärår i Sthlm under drygt tre år verksam i Skåne. I Hälsingborg gjorde han en uppmärksammad intervju, som klarlade fakta i Helga Fägerskiöld-affären. Under malmöåren hörde Axel Danielsson och K G Ossiannilsson till hans vänner. I Malmötidningen introducerade han intervjuer och blickfångande rubriker och redigerade dess söndagsbilaga Solglimten — den första av sitt slag i landsorten. Han återvände till Sthlm 1901, där han efter en kort tid vid Leon Ljunglunds Illustrerat hvad jiytt blev »flygande reporter» vid Dagen-Aftonbladet. Som sådan gjorde han uppmärksammade reportage från Aalesunds brand och revolutionens S:t Petersburg. Från 1909 fram till sin pensionering tjänstgjorde han i olika befattningar vid Aftonbladet. Under signaturen Otton skrev han kåserier i bunden och obunden form, recenserade böcker och teater, bevakade idrottstävlingar och kongresser. Tidvis redigerade han söndagsbilagan och under senare år tidningens lättare avdelning.

Versen flöt lätt från Ff:s penna. Redan under malmötiden blev han känd som revy-och kuplettförfattare. Hans visor framfördes av bl a Ernst Rolf och han försökte i samarbete med Hasse Z 1909 att förnya den sv revytraditionen genom att i Prinsessan Nämnarn frångå den dittills förhärskande folklustspelsrevyn. Andra revyer kom till i samarbete med Sigurd Wallén och under signaturen H202 med Oscar Hemberg. Vid förfall för ordinarie innehavare kunde H ställa sig till förfogande som skådespelare eller regissör. Under signaturen Lynx skrev han en följd av år aktuell vers i Söndags-Nisse. Dold bakom pseudonymen Göte Storm gav han ut en krigsroman, som han längre fram ogärna drog sig till minnes.

H hade djupgående sociala intressen. Han ville rädda ungdomen undan spriten. Skådespelare och journalister ville han skaffa tryggare villkor och en mer aktad social ställning. Under åren före första världskriget bodde han i Huddinge. Där tog han initiativet till en idrottsförening och lyckades för en tid på Fullersta gård ordna ett vilohem för utarbetade skådespelare.

En betydelsefull gärning utförde H i journalisternas yrkessammanslutningar särskilt i egenskap av Sv journalistföreningens ombudsman. Tidningsmännens efter hand förbättrade ställning och ökade sociala anseende berodde i inte ringa mån på H:s energiska sätt att tillvarata sina kollegers intressen. Under hans ledning genomfördes normalkontrakt och ordnad ledighet för denna yrkeskår. I vissa fall förmedlade han förlagslån till mindre tidningar, som inte hade möjlighet att betala de anställda stadgade löner.

Under senare år bodde H i Ålsten och var umgängesvän och granne till statsminister Per Albin Hansson. Ivrig förespråkare för sv neutralitet under båda världskrigen kunde han under det senare, stödd av goda förbindelser med pressmän över hela landet, göra insatser för samlingsregeringens neutralitetspolitik. Bland både äldre och yngre journalister var H välkänd och populär.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: När Stockholms skarpskyttar startade. Några drag ur en folkrörelses historia ("Skyttefesten för hem och härd" den 6, 7 & 8 nov. 1908, Gbg 1908, s [11— 16]). — Konung Oscars död och tronskiftet i Sverige 1907. Efter detaljskildringar sammanförd!. [Sthlm 1908.] 4:o. 80 s. (Oscar II Sveriges konung 1872—1907. En minnesskrift... (Under red af A Hallgren) [:bi-laga].) — Kupletter ur Prinsessan Nam-Nam på ett par tre ställen eller alla grabbar på en gång, Operett-teaterns nyårsrevy 1910. Sthlm 1910. 4:o. 16 s. [Tills med H Zetter-ström; anon.] — Vid världsbrandens jättebål, krigsroman av Göte Storm. Sthlm 1914. 80 s. [Pseud.] — Kupletter ur Lyckans gulascher, nyårsrevyn 1918. Sthlm 1918. 4:o. 24 s. — Pensioneringsplan för tidningspressens redaktionelle medarbetare. Kommittéförslag avgivet av A Hallgren, O H, Sigfrid Hansson, Ivar Anderson, C. A. Nordin o E Stridsberg. Sthlm 1923. 29 s. — Svenska journalistföreningen. De första tjugufem åren i ord och bild. Sthlm 1926. 201 s. [Föret; tills med T F Winquist.] —¦ Revykupletter tr i program o dyl, Sällskapsspelet Nils Holgerssons underbara resa. . . 1907 mm. — Medarb i Helsingborgs dagblad 1898, Malmötidningen 1898—1901, Aftonbladet (isht tea-terrec 1910—14), Söndags-Nisse. Pseud: Ot-ton, Lynx, Styx.

Redigerat: Solglimten (Malmö-tidningens veckobilaga) 1899—1901; Illustreradt "Hvad nytt?" 1901—02 (även utg); Svensk filmtidning, organ för Sveriges filmuthyrareför-ening u. p. a., årg 1—2, 1924—25, Sthlm, 4:o, 260, 770 s (även ansv utg); Nytt i dag, helgdagstidning för Stockholm och landet, nr 1* 1934, Sthlm, fol, 11 s (anon); redak-tionssekr i Dagen 1903—05 o Aftonbladets kvälls- och söndagsnummer 1909—19. Källor o litt: art (till H:s 70-årsdag) i NDA 14 jan 1937; U Ericson, Ernst Rolf (1968); nekr i DN 24 dec 1952; nekr i Pressens tidn 1952, nr 11; PK:s porträttmatr 1924 o 1936; S Wallén, Revydags (1944); H Zetterström, 25 år med sv folket (1931).

Källor och litteratur

 

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Otto A Hellkvist, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12821, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2022-11-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12821
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Otto A Hellkvist, urn:sbl:12821, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2022-11-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se