Anders H Hennig

Född:1864-05-22 – Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län
Död:1918-04-19 – Oscars församling, Stockholms län

Gymnasielärare, Geolog, Paleontolog


Band 18 (1969-1971), sida 636.

Meriter

Hennig, Anders Henning, f 22 maj 1864 i Jönköping, d 19 april 1918 i Sthlm (Osc). Föräldrar: handl Gustaf Magnus Andersson o Anna Maria Johannisdtr. Mogenhetsex vid h a l i Jönköping 29 maj 83, inskr vid LU 14 sept 83, FK där 29 maj 86, amanuens vid geol institutionen 28 maj 89— 31 dec 00, tjänstgj som e geolog vid Sveriges geol undersökn somrarna 89—90, 92, 93 och 00, FL 20 nov 91, disp pro gradu 21 maj 92, FD 31 maj 92, docent i geologi 2 juni 92, allt vid LU, studier i mineralogi o petrografi under ledn av prof Cohen i Greifswald somrarna 94 o 95, studier i samma ämnen under ledn av prof Becke i Prag 97, genomgick provårskurs vid h a l i Lund 01, lär vid tekn elementarskolan i Malmö 03—05, lektor vid h a l i Lund 22 dec 05, assistent vid geolmineralogiska institutionen 05—06, docent i geologi o hydrografi 13 okt 07, prof:s n h o v 24 nov 11, tf lärov:råd 7 dec 12, lärov:råd 26 nov 14, ordf i Geol fören i Sthlm 16. — Vetenskapliga studieresor för att studera flod- och glaciärerosion samt Inns hydrografi bl a till Graubiinden i Österrike 07 o 10—12. — LFS 00.

G 17 maj 97 i Lund m Emmy Gunhilda Olin, f 21 febr 68 där, d 25 jan 44 i Sthlm (Hedv El), dtr till grosshandl Gustaf Edvard O o Emma Sophia Albertina Ohrman.

Biografi

Liksom flertalet av sin samtids geologer hade Anders H ett brett register och behärskade förutom allmän geologi och paleontologi även petrografi och hydrografi. Flertalet av H:s arbeten behandlar Skånes geologi och den sv kritformationen med dess fauna. De sista levnadsåren hade han planer på en monografi över Kristianstadsområdets kritbildningar, som dock ej kom till utförande. Denna hans ingående kännedom om Sveriges kretaceiska formationer kom väl till pass vid författandet av en guide rörande skånska kritlokaler för den internationella geologkongressen i Sthlm 1910. Inom paleontologin märkes även några arbeten, bl a gradualavhandlingen, rörande bryozooerna eller mossdjuren. H har vidare bearbetat petrografiskt material från bl a Kullenområdet, av Sven Hedin hemförda samlingar från Tibet samt det av sv sydpolsexpeditionen 1901—03 hemförda pectenkonglomeratet på Cockburn-ön. För hydrografi hade H stort intresse och publicerade studier om floderna Nissan och Inn.

Som lärare tog H sig an den mycket försummade undervisningen i geologiämnet vid läroverk och folkskolor och utgav 1905 en elementär lärobok.

Författare

Erik ÅhrnanSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se LUM 1913, Lund 1913, s 80 f. Dessutom: Om Skånes berggrund och lösa jordlager med särskildt afseende på de bildningar, som hafva betydelse för näringslifvet (C J F Ljunggren, Meddelanden från Tekniska skolans i Kristianstad handels- och industrimuseum, n:o 1, 1911, Kristianstad, s 17—34). — Lärobok i biologi. Zoologi, 1—5. [1—4:] 2. uppl. Sthlm 1913—17. (Tills med H Wallengren.) 1. Cellen och dess liv. 1913. 37 s. 3. uppl 1918. 42 s. 4. uppl 1922, 2. tr 1927. 2. Encelliga organismer. 1914. 62 s. 3. uppl 1922. 3. Vävnadslära. 1914. 19 s. 3. uppl 1919. 4. uppl 1924. 4. De flercelliga djurens fortplantningshistoria och fosterutveckling. 1917. 66 s. 3. oförändr uppl 1920. 4. uppl 1923, 2 tr 1927. 5. Jämförande organlära. 1916. IV, 148 s. [2. uppl] 1919. 3. uppl 1924. 178 s. — Drag ur Skånes geologiska och geografiska utvecklingshistoria. Lund 1914. 4:o. 54 s, 1 karta. (Skrifter utg av de skånska hushållningssällskapen vid deras hundraårsjubileum år 1914 under red av L Weibull [:2: 1].) — Zur Petrographie und Geologie von Siidwest-tibet. Sthlm 1915. 4:o. 220 s, 11 pl, (11) textbl, 2 kartor. (S Hedin, Southern Tibet, discoveries in former times compared with my own researches in 1906—1908, vol 5, Sthlm 1916.) — Drag ur Jönköpingstraktens geologiska och geografiska utvecklingshistoria (Jönköpings historia på uppdrag af stadsfullmäktige i Jönköping utg af en den 27 september 1913 tillsatt kommitté, d 1, Jönköping 1917, s 9—37). — Lärobok i geologi. 3. uppl. Lund 1917. VI, 85 s. 4. uppl. Be-arb av O Gertz o K A Grönwall. 1923. 112 s. 5. uppl. Omarb... 1931. 154 s. 6. uppl... Lund (tr Malmö) 1946. 142 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 22 dec 1905, nr 33, RA. Geni fören:s i Sthlm förhandhar, 40 (1918); O Gertz, FS 1772—1940 (1940); Inbjudn till FD:promotionen ... [i Lund] 31 maj 1892 (1892); LUM 1913; Lärov- o sem:matr 1914—15 (1915).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Anders H Hennig, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12865, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Åhrnan), hämtad 2021-01-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12865
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Anders H Hennig, urn:sbl:12865, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Åhrnan), hämtad 2021-01-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se