Gyllenhammar, släktBand 17 (1967-1969), sida 568.

Biografi

Gyllenhammar, släkt, härstammande från kaptenen vid Jönköpings regemente Måns Andersson (d 1658 i sjöslaget i Öresund). En uppgift (v Schantz), att hans far hette Anders Månsson o var kapten vid samma regemente, har ej kunnat verifieras. Enligt släktens sköldebrev var Måns Andersson far till överstelöjtnanten Jonas Månsson (d 1682), som adlades 1665. Dennes sonsons son kommendörkapten Johan Gustav G (1718—72) blev farfar till justitierådet Axel Fredrik G (1802—64). Bror till Johan Gustav G var överstelöjtnanten Carl Fredrik G (1725—88), som var med i finska kriget 1741—43. Han gick därefter i fransk krigstjänst o deltog efter avskedet därifrån i pommerska kriget. Bland hans efterkommande märks den som viskompositör bekante tandläkaren Carl Patrik G (1871—1904) o tecknaren Gerhard G (1873—1968), g m porträttmålarinnan Ulrika (Gully) G, f Wallin (1878—1952).

Till en annan gren av släkten hörde prosten Johan Magnus G (1790—1862) i Söndrum (Hall). Han var kusin till kommendanten på Varberg major Gustav Vilhelm G (1794—1866), som blev farfar till Oscar Leopold G (1866—1945). Oscar G blev 1900 verkst dir vid ab Gbgs ris- o valskvarn. Efter dess likvidation 1922 övertog han rörelsen o bildade kommanditbolaget G & Co, som främst inriktade sig på framställning av havregryn. Brorsöner till honom är verkst dir för försäkringsab Skandia o Thule, ab Argo o Sv skeppshypotekskassan Pehr G (f 1901) o rådman Gustaf G (f 1902), Sthlm.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Sköldebrev 10 okt 1665 (inv:nr 128737), Nord museet; C L v Schantz genealogier, RHA; Östbo renov dombok 2 juli 1653, Göta hovrätts arkiv, Jönköping. — G Ankarcrona, Från Fridolinåren till Sjugaregården (Hågkomster o livsintr 12, 3. uppl, 1931), s 77; A Attman, Gbg 1863— 1962 (Gbgs stadsfullm, 1:1—2, 1963); P Dahlgren o H Richter, Sveriges sjökarta (1944); M Fahl, Matrikel (The royal bache-lor's club 1769—1844, 1947); G Holmgren, Hemmet med de öppna dörrarna (Hågkomster o livsintr, 20, 1939), s 185; Hultmark; M Mattsson, I Ydre på 1800-talet (1932); SKL; SMoK; L G T Tidander, Anteckn:ar rör K Jönköpings reg:s hist (1910), s 77, 88; H Vallerius, Våra mostrar o vi (Hågkomster o livsintr, 13, 1932), s 63—67.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gyllenhammar, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13372, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-07-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13372
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gyllenhammar, släkt, urn:sbl:13372, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-07-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se