J Hjalmar Hjorth

Född:1852-11-10 – Östhammars församling, Uppsala län
Död:1949-09-26 – Oscars församling, Stockholms län

Lärare, Läroboksförfattare


Band 19 (1971-1973), sida 129.

Meriter

1 Hjorth, Johan Hjalmar, f 10 nov 1852 i Östhammar, d 26 sept 1949 i Sthlm, Osc. Föräldrar: handl Johan Christoffer H o Carin Carolina Didrikson. Mogenhetsex i Uppsala 28 maj 74, inskr vid UU ht 74, FK där 28 maj 81, FL där 29 maj 85, lär vid Sthlms borgarskola 87—91, vid Beskowska skolan i Sthlm 87—03, adjunkt i modersmålet, tyska o engelska vid Kungsholmens allm lärov 12 nov 02—19. Läroboksförf.

G 17 juni 86 i Ovansjö, Gävl, m Esther Sophia Constance Rosenlöf, f 7 april 59 där, d 27 dec 36 i Sthlm, Osc, dtr till skollär o klockaren Oscar Theodard R o Hilda Sophia Ulrica Cleophas.

Biografi

Efter skolgång och akademiska studier, periodvis avbrutna av konditionering på uppländska herrgårdar, förlade Hjalmar H sin lärargärning till Sthlm. Han blev tidigt vunnen för den då på kontinenten aktuella s k imitativa språkmetoden, som innebar en reaktion mot det dittills använda grammati-serande undervisningssättet. Han hade 1890 studerat metoden i Reichenbach i Tyskland och presenterade den i Beskowska skolans årsredogörelser 1891—93. Undervisningen i det främmande språket skulle huvudsakligen meddelas på detta i avsikt att därigenom successivt underlätta förståelsen av det litterära skriftspråket.

De erfarenheter, som H själv vunnit som lärare, lät han bli fruktbärande för sin tyska grammatik, som först utgavs på tyska 1894—95 och i sin första sv upplaga utkom 1897. Den blev genast väl mottagen och snart normgivande för undervisningen i tyska i Sverige under ett par generationer. Den ägde sin styrka i ett frikostigt urval av lättfattliga exempel ur vardagsspråket, vilka H excerperat ur dagspress och skönlitteratur. Inte sällan blev dessa exempel tack vare grammatikens stora spridning nästan bevingade uttryck, t ex "Die Heringe der Ostsee sind magerer als die der Nordsee". De kom också att ur olika aspekter belysa den efterställda regeln, som H bemödade sig att ge en klar och otvetydig formulering. Genom sina på anekdotiskt stoff byggda skrivövningar och sitt urval av skönlitterära texter sökte H göra språkundervisningen roande och väl avpassad för skilda stadier.

Författare

Gunnar WallinSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Den imitativa språkmetoden [1—3, titeln enl avd 2—3] (F. d. Be-skowska skolan i Stockholm läsåret 1890—

1891, Sthlm 1891, s 7—10, även sep, 4 s; . . .

1892, s 5—11;... 1893, s 5—9). — Praktisk lärobok i tyska språket för skolans lägre klasser. Sthlm 1891. 174 s, 2 pl. (Tills med A Lindhagen; [titelrubr:] Den imitativa metoden.) 2., omarb uppl 1894. 167 s, 3 pl. 3., d:o uppl 1898. 4.-5., oförändr uppl 1902, 1905. 6., . . . tillökade uppl 1907. 182 s, 3 pl. S 101—123 med tit: Särtryck ur sjätte uppl... 1907. [Ny tr] 1908. 7. uppl 1909. 8.—11. oförändr uppl 1912, 1914, 1917, 1919. 12.—13. uppl 1922, 1929. Extra-häfte . . . innehållande metodik, exempelutdrag, bibliografiska meddelanden, tyskt skolspråk. Sthlm 1891. 67 s. 2., omarb uppl 1894. 59 s. 3., genoms uppl 1900. 52 s. Bihang. . . 1898. 72 s. 2. uppl 1903. 3., utvidg uppl 1907. 96 s. [Nya tr] 1910, 1911. 4., oförändr uppl 1914. Nytt oförändr avtr 1917, 1919. 5.—6., oförändr uppl 1920, 1928. 2. tr 1930. — Kort lärobok i tyska språket för yngre nybörjare. Sthlm 1892. 57 s, 1 pl. 2.-5., oförändr uppl 1898, 1903, 1907, 1914. 63 s. (Tills med A Lindhagen; Den imitativa metoden.) Till-läggshäfte .. . 1892. 16 s. 2.-3. uppl 1899, 1908. 4.-5. oförändr uppl 1916, 1919. — Tysk grammatik. 1—2. Sthlm 1894—95. (Den imitativa metoden.) 1. Ljud- och formlära. 68 s. 2. Syntax. 71 s. Deutsche Grammatik. 2. Aufl 1896—97. 98, 68 s. (Die imitative Methode.) 3., umgearb Aufl 1904. 194 s. — Tysk grammatik. Sthlm 1897. 175 s. [I huvudsak en uppl av föreg.] 2. uppl 1899. 3. oför-ändr uppl 1902. 2. tr 1904. 4., omarb uppl 1905. 204 s. 5. uppl... 1906. 2. tilltr 1908. 6., genoms o delvis bearb uppl 1909. 208 s. [2. tr] 1911. 7.—17. oförändr uppl 1912, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1918, 1919,

1919, 1921, 1922. 18. omarb uppl 1923. 216 s. 19.—21. uppl 1925, 1926, 1927. 22.-25. oförändr uppl 1928, 1929, 1931, 1933. 220 s. 2.-3. tr 1935, 1936. . . . omarb av S Lide: 26. uppl 1938. VI, 258 s. 2.-7. tr 1945, 1958, 1961, 1966, 1967, 1969. — Öfningsbok till den tyska grammatiken. 1—2. Sthlm 1901 —05. 1. Formlära. 120 s. 2., oförändr uppl 1903. 2. Syntax. 36 s. [2. uppl] 1908. 3. oförändr uppl 1914. Nyckel... [1]—2. 1902— 06. [1. Formlära.] VI, 47 s. [Ny uppl] 1912. VI, 48 s. Tilltr 1921. VI, 44 s. 2. Syntax. 20 s. 2.-3. uppl 1914, 1923. — Ubungen zu den starken Verben. Sthlm 1902. 16 s. 2. Aufl 1910. — Kort öfningsbok till den tyska grammatiken. Formlära och syntax. Sthlm 1905. 112 s. Tilltr... 1906. 2. uppl 1907. 3.-4., oförändr uppl 1912, 1914. Nytt tilltr 1918. 5.-7. d:o uppl 1920, 1923, 1925. 8. uppl 1932. — Tyska skriföfningar och bref utg. Sthlm 1905. 124 s. (Tills med A Heumann.) 2.-3. uppl 1910. 4., oförändr uppl 1912. 5.— 8. uppl 1916, 1917, 1918, 1919. 9.—10. uppl 1922. 128 s. 11., oförändr uppl 1928. 12., nästan oförändr uppl 1932. 13., d:o uppl 1937. 119 s. [Sep:] Tyska bref utg. 1906. 42 s. Nyckel... 1906. 103 s. [Nya uppl] 1911, 1912. 96 s. 2., genoms o utvidg uppl 1914. 103 s. Nytt oförändr avtr 1917. 3.—4. uppl

1920, 1925. 5., ånyo genoms uppl 1934. 133 s. — Förkortad tysk grammatik. Sthlm 1915. 167 s. 2.-7. uppl 1918, 1919, 1921, 1923, 1924, 1926. 8.—12. oförändr uppl 1928, 1929, 1931, 1933, 1934. 2. tr 1936. 13. uppl omarb av S Lide 1936. VI, 183 s. 14.—15. översedda uppl 1937, 1938. VI, 186 s. 2.-8. tr 1940, 1943, 1945, 1949, 1951, 1954, 1956. 16., revid uppl 1957. VI, 185 s. 2.-4. tr 1958, 1959, 1960. 5. tr 1962. 192 s. 6.-7. tr 1964, 1969. 206 s. — Ny övningsbok till den tyska grammatiken. Sthlm 1917. 60 s. 2.-3. uppl 1921, 1924. 4. oförändr uppl 1928.

översatt: W H Crump, Engelska samtal. English as it is spöken. Upsala 1885. 164 s. Utgivit: Aus der neueren deutschen Litteratur fiir Schulen und Selbstunterricht. 2—8. [Mit Anmerkungen hrsg.] Sthlm 1891—96. (3—7 : tills med A Lindhagen.) 2. C W Muller, Aus demselben Holze. 1891. 92 s. 3. Dens, Zwei Erzählungen. 1892. 134 s. 4. [B v Biilow,] Fritz auf dem Lande . . . von Hans Arnold. 1891. 47 s. 2.-6. Aufl 1896, 1902, 1913, 1918, 1924. 7. Aufl 1933. (Svenska bokförlagets tyska texter [omsl].) 5. H Seidel, Der Trilpetritsch und andere Geschichten. 1892. 73 s. 6. Dens, Leberecht Huhnchen und Eine Weihnachtsgeschichte. 1892. 60 s. 2.— 3. Aufl 1899, 1903. 4.-5. Aufl 1918, 1927. 64 s. 7. P Heyse, Colberg, historisches Schau-spiel... 1895. 136 s. 8. C W Muller, Der falsche Zuave und Edle Rache. 1896. 123 s. 2. Aufl 1905. — Kleine Schuler-Bibliothek mit Anmerkungen hrsg. 1—9. Sthlm 1892— 1902. (1—3: tills med A Lindhagen.) 1. Der starke Hans . . . 1892. 24 s. 2. Aufl 1895. 2. [3.] Aufl 1897. 4.-5., unveränderte Aufl 1900, 1902. 6.-8. Aufl 1907, 1910, 191?. 39 s. 9.—11. unveränd Aufl 1916, 1919, 1922. 12. unveränd Aufl 1930. (Sv bokförlagets tyska texter.) 2. Der Kristallsucher . . . 2.—9. Aufl 1896, 1897, 1901, 1903, 1912, 1917, 1920, 1924. 30 s. 3. Aus der Tiefe des Meeres . . . 1892. 32 s. 2.-8. Aufl 1896, 1897, 1902,

1906, 1912, 1918, 1923. 41 s. 4. Geschichte von Rubezahl. . . 1896. 64 s. 2.-9. Aufl 1898, 1902, 1905, 1910, 1912, 1917, 1921, 1926. 10. unveränd Aufl 1933. (Sv bokförlagets tyska texter.) 5. W Hauff, Vier Märchen. 1900. 144 s. 2.-9. Aufl 190?, 1901, 1906, 1909, 1912, 1917, 1920, 1927. 6. Das kalte Herz. 1897. 97 s. 2.-5. Aufl 1898, 1902,

1907, 1919. 7. N v Eschstruth, Plapper-mäulchen. 1899. 64 s. 2.-5. Aufl 1905, 1914, 1918, 1921. 8. W Hauff, Der Scheik von Alexandria und seine Sklaven. 1900. 167 s. 2.-4. Aufl 1905, 1916, 1924. 9. K May, Abu Seif, ein Reiseerlebnis. 1902. 219 s. — Ver-mischte Lekture fur die oberen Klassen. Mit Anmerkungen hrsg. 1*. H v Treitschke, Gustaf Adolf und Deutschlands Freiheit. Ernst Moritz Arndt. . . Sthlm (tr Upps) 1899. 122 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: Läroverks- o seminarie-matr 1914—1915 (1915); rec:er av H :s grammatik i Moderna språk, 31 (1937), s 27, o 33 (1939), s 49 ff.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
J Hjalmar Hjorth, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13653, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Wallin), hämtad 2021-04-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13653
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
J Hjalmar Hjorth, urn:sbl:13653, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Wallin), hämtad 2021-04-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se