Nils G Hörner

Född:1896-05-23 – Sköns församling, Västernorrlands län (i Tuna-dal)
Död:1950-11-21 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Geolog


Band 19 (1971-1973), sida 741.

Meriter

Hörner, Nils Gustaf, f 23 maj 1896 i Tunadal, Skön, Vnl, d 21 nov 1950 i Uppsala. Föräldrar: folkskollär Nils Oscar Herman H o Mathilda Johanna Andersson. Studentex vid Uppsala h a l vt 15, inskr vid UU 2 sept 15, extrageolog vid Sveriges geol undersökn omkr 2 år 17—25, FK vid UU 27 mars 18, FM 28 jan 22, FL 15 sept 24, disp 26 febr 27, allt vid UU, resor för studier o vetensk arbete bl a till Nordamerika, Hawaii o Östasien mars 27—aug 28, FD vid UU 16 sept 27, geolog i Sven Hedins exp till Asien, särsk kinesiska Centralasien, april 29 —juni 33, doc i geologi vid UU 1 juni 32, laborator i kvartärgeologi där från 24 okt 47.

G 19 aug 33 i Uppsala m Carolyn Elisabeth Marsh, f 19 april 94 i Rockford, Illinois, USA, dtr till Rev George Henry M o Helena Keith.

Biografi

Nils H kom som barn till Uppsala där han växte upp och fick sin utbildning. I sin doktorsavhandling om Brattforsheden lade han fram viktiga resultat beträffande isavsmältning, glacifluviala bildningar och med dem nära samhöriga vindsediment. Detta arbete gav inriktningen åt hans kommande forskningar, som han framför allt ägnade åt kvartära formationer inom olika klimatområden. Efter resor till USA, Hawaii och Östasien anställdes han som geolog vid Sven Hedins expedition till Centralasien 1929. Hans huvudsakliga uppgift var att undersöka de kvartära bildningarna i de innerasiatiska bäckena och studera uppkomsten av de sandöknar, som där täcker uttorkade sjösystem och forntida kulturrester. H och hans medarbetare Peter Chen genomkorsade från öster under svåra strapatser den fullkomligt sterila öknen Gashun Gobi och nådde fram till Lop-nors sjöbäcken. Äventyren under färden skildrade han i sin bok Resan till Lop. Det sammanfattade resultatet av de vetenskapliga undersökningarna under expeditionen låg färdigt vid hans död.

Efter hemkomsten ägnade H flera års ytterst noggranna studier åt uppsalatraktens kvartära bildningar och nivåförändringar. I sin studie Fyrisåmynningen och landhöjningen kom han med hjälp av förfinade undersökningsmetoder till resultat, som var märkliga även ur historisk synvinkel. Han påvisade, att nivåförhållandena redan under Gamla Uppsalas storhetstid på 500-talet e Kr lade hinder i vägen för skeppsfart längre än till nuvarande Uppsala. Slutsatserna byggde på en av H utarbetad metodik för studiet av de glaciala avlagringarnas granulometri i förening med en omsorgsfull och detaljerad fältkartering. H hade länge hand om den med tiden omfattande undervisningen i kvartärgeologi i Uppsala och verkade ivrigt för att ge denna vetenskap liksom jordartslära en rimlig ställning vid sv universitet. Med blygsamma medel inrättade han i Uppsala ett kvartärgeologiskt laboratorium med huvudsaklig inriktning på granulometrisk forskning. Sin med noggrannhet förberedda undervisning meddelade han oftast i till trängsel fyllda lärosalar.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

H:s brevväxl m G Lundqvist i VA. Några brev från H i UUB o i Sven Hedins arkiv, dep i RA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: 1922—1951 se UUM 1936, Uppsala 1937, s 171, o 1937—1950, tr 1953, s 271 f. — Some notes and data concerning dunes and sand drift in the Gobi desert. Sthlm 1957. 4:o. 39 s, 1 pl-bl, V s pl, 6 bilagor, 1 karta. (Reports from the scientific expedition to the north-western province of Ghina under the leadership of dr. Sven Hedin. Publication 40. 3. Geology, 5.)

Källor och litteratur

Källor o litt: B Asklund, N H (Geol fören:s i Sthlm förhandhar, bd 72, 1950); nekr i UNT 23 nov 1950; N Sundquist, In memoriam N G H (Uppland, Årsb . . . 1950): UUM 1937—1950 (1953).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils G Hörner, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14059, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2024-05-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14059
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils G Hörner, urn:sbl:14059, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2024-05-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se