Karl Fredriksson, foto Press-service

Karl H Fredriksson

Född:1895-02-22 – Vånga församling (E-län), Östergötlands län
Död:1963-11-14 – Danderyds församling, Stockholms län

Journalist


Band 16 (1964-1966), sida 481.

Meriter

Fredriksson, Karl Hjalmar, f 22 febr 1895 i Vånga (Ög), d 14 nov 1963 i Danderyd (Sth). Föräldrar: rättaren Carl August F o Anna Hansdtr. Arbetade i barndomen som vallpojke, var kördräng vid Lövstads slott i Kimstad (Ög) 1910–11, trädgårdsdräng i Borg utanför Norrköping 1911–13, smideslärling i Norrköping 1913–17, skogsarbetare där 1917–18, metallarbetare där 1918–22, medarbetare i Värmlands Folkblad i Karlstad 22 maj 1922–jan 1924, i Smålands Folkblad i Jönköping från 1924, chefred där 1926–29, för Socialdemokratiska ungdomsförb:s tidn »Frihet» i Sthlm (första året i Eskilstuna) 1930–37, anställd i socialdemokratiska partistyr:s informationsavd 1937–40, medarb i Social-Demokraten (från 1944 Morgon-Tidn) från 1940, chefred där från juni 1957 till dess nedläggande 1958, politisk kåsör i Sthlms-Tidn från 1958.

G 30 maj 1936 i Sthlm (Matt) m Eva Kristina Hjelte, f 7 febr 1910 i Mörlunda (Kalm), dtr till soldaten Karl Edvard H o Tekla Adele Svensson.

Biografi

Tidigt politiskt intresserad anslöt sig Karl F till den socialdemokratiska ungdomsrörelsen, i vilken han senare kom att spela en framträdande och starkt opinionsbildande roll. Redan under sina läroår som journalist på Värmlands Folkblad observerades han för politiska kommentarer i en ofta skämtsam, underfundig och drastisk form. Från 1940 till 1958, då tidningen avvecklades, var han medarbetare i och slutligen chefredaktör för Social-Demokraten – Morgon-Tidningen.

F förvärvade med tiden aktningsvärda kunskaper. Hans liv var en studiecirkel i många ämnen. På egen hand lärde han sig hjälpligt läsa både tyska, engelska och franska. I pensionsåldern läste han kurser i latin och ryska. Historia, ekonomi, sociologi, svensk politik, skönlitteratur, svamp och fiske var ämnen på hans studieschema. Hans journalistiska gärning vittnade, om gedigna kunskaper och ett obetvingligt intresse för samtidens stora och största frågor. Han spelade en roll i utformandet av socialdemokratins idépolitik, tog aktiv del i utarbetandet av arbetarrörelsens efterkrigsprogram.

F var ingen propagandaman och heller ingen predikare. Hans kyliga, analyserande intellekt föraktade de enkla konsterna. Han var en idealist, som trodde på människans förnuft och skrev i övertygelsen att goda argument hade sin betydelse, även när de framställdes stillsamt och utan stora åthävor. Sin främsta insats gjorde han utan tvivel som politisk kåsör under signaturen »Nordens Karlsson». Inom detta gebit skapade han åt sig en mycket respekterad ställning. Flitig och ambitiös som få, skrev han varje dag sin lilla ruta i en stil, som vittnade ej mindre om hans insikter än om hans oefterhärmliga ironi och ärliga patos i den eviga kampen för humanitet och tolerans i den mänskliga samlevnaden. Hans lekfulla ton, spetsiga formuleringar, fyndigt anbragta citat, inte sällan ur bibeln eller psalmboken, var stilistiska mästerstycken. De var kanske inte alltid läsning för folket, ty långt ifrån alla förstod hans underfundiga antydningar och lakoniska kommentarer till den politiska dagskrönikan.

Författare

Ragnar CasparssonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Ett stort antal tidningsartiklar av F fr o m 1934 är förtecknade i AA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Du är den mannen. Sthlm 1928. 20 s. — Sankt Hammarström och draken. Unghögern tillägnad i anledning av en »krigsförklaring». Sthlm 1933. 24 s. 2.—3. uppl. s. å. — Kan vi klara oss? Vår folkförsörjning i krisberedskap. Sthlm 1939. 32 s. — Nazi-ormen i sovjetparadiset. Sthlm 1939. 19 s. 2.—4. uppl. s. å. — Socialdemokrat— varför? Sthlm 1941. 14, (1) s. [Anon.] — Socialismen i folkhemmet. Sthlm 1941. 86 s. — Försvar och arbete. Sthlm 1941. 5 bl. (Försvar och arbete, talarinformation om andra försvarslånet, 2.) — Socialpolitikens uppsving (Svensk ordning och nyordning, en orientering . .., Sthlm 1943, s. 78—99). — Nordens Karlssons bästa. Kåserier. Sthlm 1945. 199 s. — Hur jag blev en fanatisk socialist. Sthlm 1945. 31, (1) s. [Pseud.] (Socialdemokratisk skriftserie, 1.) — Den tekniska utvecklingen som drivkraft på politiken (TT, 77, 1947, Norrköping, s. 633—636). — Amerikas ekonomiska problem. Sthlm 1948. 32 s. (Aktuella frågor, 11.) — Folkpartiet i närbild. Sthlm 1950. 29, (1) s. [Pseud.] (Socialdemokratisk skriftserie, 24.) — Fakta om sovjethushållet. Sthlm 1952. 15, (1) s. (Ibid., 31.) — Lönepolitik och samhällsekonomi. Sthlm 1953. 47, (1) s. (Aktuella frågor, 19.) — Medarb. i Tiden, Sthlm, 1931—60, Fackföreningsrörelsen m. fl. tidskr. — Pseud.: Nordens Karlsson.

Översatt: A. Jugow, Femårsplanen. Sthlm 1931. 142 s. — Till de stupades minne [inledningsdikt] (J. Deutsch, Inbördeskriget i Österrike, Sthlm 1934, s. [3]).

Källor och litteratur

Källor o litt: Tidningsklipp, AA. – Arbetets söner, 3 (1960); Publicistklubbens porträttmatr 1936; Sv arbetarrörelse i ord o bild 1881–1955 (1956); E Wigforss, Minnen, 3 (1954); B Åhlén, Sv förf:ex 1941–50 (1953), 1951–55 (1959).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Karl H Fredriksson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14447, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ragnar Casparsson), hämtad 2022-11-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14447
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Karl H Fredriksson, urn:sbl:14447, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ragnar Casparsson), hämtad 2022-11-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se