Erik Ringsson

Född:900-talet
Död:900

Kung


Band 14 (1953), sida 245.

Meriter

2. Erik Ringsson, konung (900-talet).

Biografi

I samband med skildring av ärkebiskop Unnis av Hamburg-Bremen resa till Birka 936 omtalar Adam av Bremen, att vid den tiden Ring och hans söner E. och Emund voro konungar av Sverige. Att Adam som sagesman för uppgiften anger kung Sven Estridsson av Danmark torde säkerställa kung Erik Ringssons historiska existens. Den kronologiska fixeringen av hans regering är dock mycket oviss; den har gjorts av Adam själv. Näste av honom nämnde svenske kung, Emund Eriksson, uppföres i samband med skildringen av tidsavsnittet 973—988. Emund kan rimligtvis vara son till E.

Författare

Sture Bolin.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: Adam Bremensis, Gesta Hammaburgensis ecelesise pontificum, Ed. 3:a, hrsg. von B. Schmeldler (Scriptores rerum germanicarum, 1917). — B. Ner-man, Svärges älsta konungalängder som källa för svensk historia (1914) ; H. Schuck, 'Sveriges förkristna konungalängd (TJTJÅ 1910, Program) ; L. Weibull, Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring är 1000 (1911).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Erik Ringsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15406, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sture Bolin.), hämtad 2019-01-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15406
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Erik Ringsson, urn:sbl:15406, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sture Bolin.), hämtad 2019-01-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se