Axel Leopold Cantzler

Född:1832-06-19 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1875-06-30 – Stockholms stad, Stockholms län

Skulptör, Konstnär


Band 07 (1927), sida 283.

Meriter

3. Axel Leopold Cantzler, den föregåendes broder, f. 19 juni 1832 i Stockholm, d. 30 juni 1875 därstädes. Studerade vid Konstakademien 13 okt. 1851—1853 samt sedermera i München och Italien; deltog i Konstakademiens tävlingar 1857 och 1859; erhöll K. medaljen 1859. Var från 1866 verksam som konstnär i Sverige. AgréFrKA 1864.— Ogift.

Biografi

C. visade tidigt håg för konsten. En akvarell av Ramshyttans bruk i Närke, som han målade vid sexton års ålder, finnes ännu bevarad. Sina anlag fick han utbilda vid Konstakademien, där han omtalas som en sympatisk kamrat, och sedan i utlandet, men någon mera betydande konstnär blev han aldrig. Han framträdde först inför allmänheten som skulptör. På konstutställningen i Stockholm 1863 exponerade han sålunda en marmorstaty Erigone, som han samma år huggit i Rom. Statyn, som numera tillhör nationalmuseum, dit den skänktes 1905, mottogs på utställningen med berättigad uppmärksamhet och är givetvis det bästa konstverk, C. efterlämnat. Andra skulpturer av hans hand äro Kråka, Isak och Psyke buren av sefyrer. Under sin vistelse i Rom bestämde sig C. för att bliva, landskapsmålare och målade alltifrån denna tid landskapstavlor i ett gammaldags maner, bland dem ett Landskap från grannskapet av Rom (1863), som nu tillhör nationalmuseum. Som målare blev C. mindre uppskattad än som skulptör. Då han 1869 utställde sina italienska landskap i Göteborg, fann en tongivande kritiker dem synnerligen stämningsfattiga i fråga om motivval, färgbehandling och utförande. Även några norrländska landskap, som han målat, äro tämligen enformigt återgivna. — Sin obetydliga kvarlåtenskap testamenterade C. till brodern Henrik Vilhelm såsom ett tack för det stöd, han haft i denne under sin livstid.

Författare

E. Vennberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: Bouppteckning efter C. 14 okt. 1875, Stockholms rådhusarkiv; Crjr. Eichhoin, Svenska studier, ny saml. (1872); Cl. Lundin, En gammal stockholmares minnen (1904); Nationalmusei konstsamlingar. Förteckning öfver skulpturarbeten i marmor och brons..., 13: e uppl. (1911); S. Rönnow, Jernkontorets samlingar av svenska bergshistoriska bilder (Jernkont. annaler, 1925); Stockholms adresskalender; artiklar över C. av G. Nordensvan-i Allg. Lexicon der bildenden  Künstler, hrsg. von U. Thieme, 5 (1911), och'i Nord. familjebok, 3:e uppl., 4 (1925); notiser i tidningspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Axel Leopold Cantzler, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16351, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Vennberg.), hämtad 2020-02-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16351
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Axel Leopold Cantzler, urn:sbl:16351, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Vennberg.), hämtad 2020-02-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se