Bremer, släktBand 06 (1926), sida 178.

Biografi

Bremer, släkt, som enligt traditionen skall härstamma från en Isak B., som skulle ha inflyttat från Bremen till Västerås 1644. Äldste säkert kände stamfader är handlanden i Västerås Isak B. (d. 1713), fader till skepparåldermannen Isak B. (f. 1707, d. 1771), vars ättlingar voro bosatta i Sverige, och handlanden och skeppsredaren i Åbo Jacob B. (se nedan 1) stamfader för en ännu fortlevande finländsk-svensk ättegren. Söner till den nämnde Jakob B. voro handlanden och klädesfabrikören i Åbo Isac B. (f. 1741, d. 1774), vars son översten Isac Conrad B. (f. 1773, d. 1825) med utmärkelse deltog i 1808—09 års krig som kapten vid Björneborgs regemente, handlanden och bruksägaren, överdirektören Josef B. (f. 1743, d. 1814) samt grosshandlaren Carl Fredrik B. (f. 1770, d. 1830), fader till författarinnan Fredrika B. (se nedan 2) och hennes syster Agathe B. (f. 1808, d. 1851). Bland överdirektören Josef B:s ättlingar ha flera fullföljt hans insatser för utvecklandet av Finlands bergshantering. En son till honom, löjtnanten August B. (f. 1787, d. 1861), utmärkte, sig under 1808 års krig som fänrik vid Åbo läns infanteriregemente.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Födelse- och dopbok 1689—1731 och död- och begravningsbok 1713—40 för Västerås, Uppsala landsarkiv. — T. Carpelan, Finsk biogr. handbok, 1 (1903). — Se i övrigt: A. Bergholm, Sukukirja suomen aatelittomia sukuia. 1 (1892—1901).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bremer, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16935, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-03-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16935
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bremer, släkt, urn:sbl:16935, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-03-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se