Beskow, släktBand 04 (1924), sida 65.

Biografi

Beskow, en från staden Beeskow i Preussen utgången släkt, vilken inkom till Sverige med Johan Jacob och Bernhard B., söner till skräddaråldermannen i Stralsund, Arendt B. (f. 1718, d 1790). a) En äldre gren av släkten härstammar från den förstnämnde av de båda bröderna, stadskirurgen i Arboga, assessorn Johan Jacob B. (f. 1753, d 1795), bland vilkens söner märkes sjökaptenen och godsägaren Jaco,b; B. (f. 1788, d 1849), farfar till direktören Knut Jakob B. (se nedan 6) och far till civilingenjören Bernhard August B. (f. 1837, d 1910), bekant som den konstnärlige förnyaren av den sedan Sven Rinmans tid i Eskilstuna bedrivna ståletsningskonsten. b) Grosshandlaren i Stockholm Bernhard B. (f. 1762, d 1820), vilken under firma Bernhard Beskow & C: o bedrev en omfattande och framgångsrik affärsverksamhet samt ägde bl. a. Ljusneverken, Örby säteri i Svartlösa härad av Stockholms län och huset Skeppsbron N:o 18, blev far till överstekammarjunkaren Bernhard von B. (se nedan 1), vilken adlades 11 maj 1826 och upphöjdes i friherrligt stånd 14 aug. 1843. En annan son till grosshandlaren Bernhard B. var v. häradshövdingen och godsägaren Fritz B. (f. 1804, d 1861), farfar till teol. doktor Natanael B., gift med konstnärinnan Elsa Maartman (se nedan 3 och 5), och far till hovpredikanten Gustaf Emanuel B. (se nedan 2). En dotter till den sistnämnde är författarinnan Elisabeth B. (se nedan 4).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: G. Elgenstierna, Sv. släktkalendern 1912—19; L M V Örnberg, Sv. slägtkalender, 1888.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Beskow, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18128, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18128
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Beskow, släkt, urn:sbl:18128, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se