K J Göran L Björkman

Född:1860-08-14 – Hargs församling, Uppsala län
Död:1923-12-22 – Stockholms stad, Stockholms län

Översättare, Romanist


Band 04 (1924), sida 602.

Meriter

Karl Jakob Göran Linus Björkman, f. 14 aug. 1860 i Hargs socken, d 22 dec. 1923 i Stockholm. Föräldrar: kronofogden Knut Fredrik Linus Björkman och Laura Petronella Sundeman. Avlade mogenhetsexamen vid Stockholms h. läroverk 17 maj 1879; fil. kand. 29 jan. 1885; fil. lic. 13 dec. 1893; disp. 28 maj 1894; fil. doktor 31 maj s. å. företog med understöd av Svenska akademien en studieresa till Spanien och Portugal 1904. E. o. kammarskrivare i tullverket 1 mars 1886; e. o. tjänsteman i kommerskollegiet 29 okt. 1895; har tjänstgjort vid Portugals legation och konsulat under åren 1898–1905 samt vid Greklands generalkonsulat 1906; tf. amanuens i kommerskollegiet 13 dec. 1898; amanuens 29 dec. 1899; medlem av Svenska akademiens Nobelinstitut som sakkunnig för den portugisiska litteraturen 1901–12; tf. aktuarie i kommerskollegiet 28 dec 1904; brasiliansk konsul 18 dec. 1909; svensk delegerad vid konferensen för internationell handelsstatistik i Brüssel 1910; förste aktuarie 8 nov. 1912; sekreterare i samfundet De nio 1913. Erhöll Letterstedtska priset för översättningsverksamhet 1896 samt »Litteris et artibus» 1898; RVO 1904; ledamot av akademier och lärda samfund i de romanska länderna.

Gift 21 maj 1899 med Ebba Johanna Maria Frey, f. 5 apr. 1865, dotter till källarmästaren Gustav Frey.

Biografi

B. har huvudsakligen gjort sig känd som översättare av romansk lyrik. Särskilt har han ägnat uppmärksamhet åt den portugisiska litteraturen. Hans doktorsavhandling (1894) handlade om Anthero de Quental, och i två samlingar med titel »Evighetslängtan» har han givit tilltalande prov på den del av denne skalds lyrik, som uttrycker en platonisk längtan till en översinnlig idévärld. Även andra äldre och nyare portugisiska diktare har han med diktprov presenterat för svensk publik, såsom Luis de Camões, J. B. d'Almeida-Garrett, João de Deus, Antonio de Castro Feijó, Eugenio de Castro, Joaguim de Aranjo. Bland spanska författare har B. översatt dikter av Gaspar Nuñez de Arce, Ramón de Campoamór och Emilia Pardo Bazán; så har han överfört till svenska den förstnämndes berömda »Raimundo Lulio». Ett urval av fransmannen Sully Prudhomme's dikter på svenska, som B. utgivit redan 1887, utkom i ny, till någon del ändrad upplaga 1901, det år skalden utmärktes med Nobelpriset. I ett häfte »Italiensk lyrik» har B. översatt dikter av bl. a. Edmondo De Amicis, Gabriele d'Annunzio, Giosue Carducci, Antonio Pogazzaro, Guido Mazzoni, Ada Negri. I årgångar av Vår tid, Samfundet de nios årsbok (1919, 1921), har han även lämnat översättningar av representanter för chilensk och brasiliansk diktkonst. Här och var ojämna, röja B:s poetiska översättningar merendels versifikatorisk förmåga., smak och lyriskt sinne. — B. utgav som student även några smärre originalarbeten, varibland en samling »Polemiska sonetter» (1882), uttalande anslutning till den samtida realistiska tidsdikten och dess tendens.

Författare

J. Landquist.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: Finans-dep. handl. 8 nov, 1912 (meritförteckn.), RA.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
K J Göran L Björkman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18302, Svenskt biografiskt lexikon (art av J. Landquist.), hämtad 2023-01-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18302
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
K J Göran L Björkman, urn:sbl:18302, Svenskt biografiskt lexikon (art av J. Landquist.), hämtad 2023-01-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se