Henrik Gabriel Block

Född:1882-03-21 – Örby församling, Älvsborgs län
Död:1928

Astronom


Band 04 (1924), sida 796.

Meriter

Block, Henrik Gabriel, f. 21 mars 1882 i Örby. Föräldrar: kyrkoherden sedermera kontraktsprosten Anders Herder Block och Ulvhild Cecilia Sparre. Intogs vid Lunds h. allmänna läroverk vt. 1894 och vid Göteborgs latinläroverk ht. 1896; avlade mogenhetsexamen därstädes 6 juni 1900; inskrevs vid Lunds universitet 15 sept. s. å.; fil. kand. 28 maj 1903; inskrevs vid Stockholms högskola 2 febr. 1905 och idkade studier därstädes, t. o. m. vt. 1906; fil. lie. i Lund 13 nov. 1907; disp. 18 sept. 1909; fil. doktor 31 maj 1910; har företagit studieresor till Frankrike, Tyskland och England. E. o. amanuens vid astronomiska observatoriet i Lund 10 sept. 1902—31 dec. 1904; assistent i astrofotografi vid Stockholms observatorium 21 jan.—31 dec. 1905; tillika amanuens i astronomi vid Stockholms högskola under samma tid; amanuens vid astronomiska observatoriet i Lund 1 sept. 1906—31 jan. 1908 och 1 febr.—31 aug. 1909; amanuens vid Lunds universitets matematiska seminarium - från 14 juli 1908 med undantag av tiden 1 apr.—15 okt. 1913; docent i astronomi vid Lunds universitet 2 okt. 1909; uppförd å tredje förslagsrummet till professor i matematik vid Lunds universitet. 18 maj 1912 och å andra förslagsrummet till professor i matematik vid tekniska högskolan 3 febr. 1913; professor vid Chalmers tekniska institut 23 sept. 1915. LVVS 1918. — Ogift.

Biografi

B. har varit verksam som matematiker, som astronom och på gränsområdet mellan dessa vetenskaper. Bland hans rent matematiska arbeten intages främsta rummet av hans undersökningar över lineära partiella differentialekvationer med två oberoende variabler och med multipla karakteristiker (Arkiv för matematik, 1911 —13). Han har i dem på ett lyckligt sätt generaliserat teorien för värmeledningsekvationen. Inom den celesta mekaniken märkas hans bidrag till teorien för singulariteterna inom n-kroppsproblemet (gradualavh., Lund 1909) ävensom utredningar rörande periodiska banor och deras stabilitet. B: s författarskap har även i formellt avseende stora förtjänster.

Författare

C. W. OSEEN.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Universitetskanslerns avgjorda ärenden, Lund, 2 okt. 1909 oclr ¦eckl.-dep. handl. 23 sept. 1915 (meritförteckn.), RA; Lunds universitets matrikel 1913 med förteckn. över B:s dittills utgivna skrifter.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Henrik Gabriel Block, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18374, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. W. OSEEN.), hämtad 2020-05-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18374
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Henrik Gabriel Block, urn:sbl:18374, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. W. OSEEN.), hämtad 2020-05-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se