O Emil Berglund

Född:1846-09-10 – Göteborgs stad, Västra Götalands län
Död:1887-07-25 – Marstrands församling, Västra Götalands län

Kemist


Band 03 (1922), sida 585.

Meriter

Berglund, Oscar Emil, f. 10 sept 1846 i Göteborg, d 25 juli 1882 i Marstrand. Föräldrar: hamninspektoren Anders Peter Berglund och Emilie Lundborg. Genomgick Göteborgs h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 5 juni 1866; student i Lund 18 sept. s. å.; fil. kand. 31 maj 1872; disp. 13 dec. 1873; fil. doktor 3 juni 1874. Amanuens vid kemiska institutionen i Lund 5 okt. 1872; docent i kemi vid Lunds universitet 24 jan. 1874; lärare i kemi vid Chalmersska slöjdskolan i Göteborg 27 maj 1875. LVVS 1881. — Ogift.

Biografi

B. utredde i en avhandling om imidosulfonsyran den av H. Rose i början på 1830-talet upptäckta, genom inverkan av torr ammoniak-gas på svavelsyreanhydrid uppkommande s. k. vattenfria svavel-syrade ammoniaken. Genom att utbyta svavelsyreanhydriden mot klorsulfonsyra och använda ammoniakgas i överskott erhöll han ammoniumsaltet av imidosulfonsyra (NH4OS02)2NH, som visade sig identiskt med Roses salt. Imidosulfonsyran bildar två serier salter, dels neutrala av ovanstående sammansättning, dels basiska, varvid imidogruppen fungerar som syra. Den fria syran hydreras ytterst lätt till surt ammoniumsulfat. I en följande avhandling över amido-sulfonsyra (1877) visade B, att det första stadiet i hydreringen av imidosulfonsyran är ämido-sulfonsyra, HOSO2NH2, en särdeles karaktäristisk syra, som kristalliserar väl och i motsats mot den föregående är ganska beständig både i lösning och upphettad i torrt tillstånd. Tillika angiver hän ett nytt bildningssätt för imidosulfonsyran, nämligen inverkan av kaliumnitrit på neutralt sulfit, då i första hand bildas salter (KOSO2)3N, en metod, som E. Frémy förut använde. Genom hydrering i sur lösning av detta salt bildas i första hand imido-sulfonsyra. Tack vare, B:s undersökningar äro sålunda dessa syror lätt tillgängliga. Även som läroboksförfattare har B. framträtt. — B. var en angenäm sällskapsman, god sångare och ledamot av den på 1870-talet i Lund mycket bekanta kvartetten Longobarderna, så kallad därför, att samtliga medlemmar voro höeväxta, ståtliga personer.

Författare

Peter Klason.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Bidrag till kännedomen om svafvelsyrlighetens dubbel-salter och kopplade föreningar. Lund 1873. 4: o 34 s. (Gradualavh.; även i LUA, T. 9.) — Om imidosulfonsyra. Lund 1876. 4: o 57 s. (Akad. avh.; även i LUA, T. 12.) — Om amidosulfonsyra. Lund 1877. 4:o 27 s. (LUA, T. 13.) — Handledning vid de första arbetena på laboratorium. Lund 1879. (8), 168, (2) s. — Lärobok i qvalitativ oorganisk analys. Lund 1885. 12: o (8), 135 s., 1 tab. — Method att qvantitativt åtskilja klor och brom (VA Öfversigt, Arg. 41, 1885, N:o 10, s. 55—67). — Vortmanns method att direkt bestämma klor vid närvaro af brom (ibid., s. 69—72).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
O Emil Berglund, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18629, Svenskt biografiskt lexikon (art av Peter Klason.), hämtad 2020-08-08.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18629
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
O Emil Berglund, urn:sbl:18629, Svenskt biografiskt lexikon (art av Peter Klason.), hämtad 2020-08-08.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se