Johannes (Hans) Olai Anthelius Angermannus

Död:1646

Präst, Teolog, Astronom


Band 02 (1920), sida 70.

Meriter

1. Johannes (Hans) Olai Anthelius Angermannus, f. enligt vad som uppges på 1570-talet, d 1646. Student omkr. 1585; fil. magister i Helmstedt 2 nov. 1596. Skolrektor i Gävle (uppbar lön som sådan för år 1599 och en del av år 1600); astronomie professor vid Uppsala akademi 1600; dekan (= innehavare av den tredje teologiska professuren) 12 okt. 1601; upprätthöll tillika den astronomiska professuren; universitetets rektor 25 febr. 1602, vilken befattning han innehade antagligen tills akademin för pestens skull år 1603 upplöstes; var 1604 en av de professorer, vilka såsom riksdagsmän representerade universitetet; kyrkoherde i Gävle 1604 eller 1605; preses vid ett prästmöte, som öppnades 8 juli 1606; titulär prost 1616; åtföljde ärkebiskop P. Kenicius på hans visitationsresor i Norrland s. å.; kontraktsprost över Gästrikland 1635.

Gift med Margareta Andersdotter Grubb, dotter till prosten i Luleå Andreas Petri Grubb.

Biografi

A. synes ha ägt stort anseende för lärdom och kunskaper och säges ha varit »en mycket hederlig man». Vid riksdagen 1604 hade han att jämte sina ämbetsbröder företräda universitetets och särskilt den teologiska fakultetens intressen vid de betydelsefulla förhandlingarna om den av Karl IX föreslagna universitetsreformen. Inom sin ursprungliga vetenskap, astronomin, har han veterligen ej publicerat något. Som så många andra av sina ämbetsbröder vid det ännu bristfälligt organiserade universitetet valde han så snart som möjligt en kyrkoherdes ej minst ekonomiskt tryggare och fördelaktigare ställning. Till karaktären »from och blödig», blev han på gamla dagar svag och efterlåten. Det klagades också efter hans död över att församlingen blivit »styv och något självrådande». I broderns sak blev han ej allvarligt inblandad.

Författare

E. Philip.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Propitio Deo disputatio prima de philosophiae defini-tione ejusque partibus. Helmstedt 1596. 4:o 6 bl. (Diss.; pres A resp Wilhelmus Grise Lunasburgensis; vent. 13 nov. 1596; med en dedikation till Abrahamus Andreas Angermannus.) — Theses de iustificatione horninis pecca-tons coram Deo, ex articulo quarto confessionis Augustana:, ad disputandum proposita; in synodo Vpsaliensi, celebrata anno MDCVI die VIII lulii Sthm 1606. 4:o 16 bl.

Källor och litteratur

Källor: Personhist. tidskr., 1917, s. 204; C. Annerstedt, Upsala universitets historia, 1 (1877); J. Nordlander, Katolsk propaganda inom en svensk skola (1918).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johannes (Hans) Olai Anthelius Angermannus, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18737, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Philip.), hämtad 2020-05-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18737
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johannes (Hans) Olai Anthelius Angermannus, urn:sbl:18737, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Philip.), hämtad 2020-05-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se