Arrhenius, släktBand 02 (1920), sida 276.

Biografi

Arrhenius, i Sverige och Finland förgrenad släkt, vilken under namnet Kapfelman skall ha inkommit från Bajern, där den uppgives ha ägt adlig värdighet. Namnet Arrhenius, en grecisering av det gamla namnets sista stavelse, antogs av rikshistoriografen Claudius A., adlad Örnhiälm 17 sept. 1684 (se denne), samt av hans samtliga bröder med undantag av handlanden i Åbo Anders Capfelman, stamfar till en finsk släktgren med detta namn; en av de övriga bröderna, professorn i Uppsala Jakob A. (se nedan 1), blev far till: a) Lars A. (f. 1680, d 1730), professor i historia efter fadern 1716 och far till kanslerssekreteraren, sedermera protokollssekreteraren Jakob A. (f. 1721, d 1791), bekant som författare till en omkring år 1745 avslutad »Historia academiae Upsaliensis», vilken otryckt förvaras i Uppsala universitetsbibliotek men legat till grund för den under J. Ihres, P. Arrhenius' och O. Andersson Knös' presidium 1752–95 ventilerade, tyvärr oavslutade disputationsserien med samma titel; en son till denne Jakob A. var Överstelöjtnanten Karl Axel A. (se nedan 2); b) Arvid A. (f. 1683, d 1741), efter en lång väntetid som fil. adjunkt sent omsider professor i poesi i Uppsala 1739; c) kaptenen Klas Arrhén (f. 1687, d 1771), farfars far till tonsättaren Erik Jakob Arrhén von Kapfelman (se denne).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: C. Annerstedt, Upsala universitets historia, 3 L. M. V. Örnberg, Sv. slägt-kalender för år 1888.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Arrhenius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18842, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18842
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Arrhenius, släkt, urn:sbl:18842, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se