Johan August Aurén

Född:1843-02-04 – Kristbergs församling, Östergötlands län
Död:1911-10-07 – Norrköpings stad, Östergötlands län

Gymnasielärare, Språkforskare


Band 02 (1920), sida 461.

Meriter

Aurén, Johan August, f. 4 febr. 1843 i Kristberg, d 7 okt. 1911. Föräldrar: trädgårdsmästaren Anders Peter Andersson och Maria Lovisa Dahlqvist. Genomgick Linköpings h. elementar- läroverk 1855–62; student i Uppsala 8 sept. 1862. E. o. lärare i Linköping vt. och ht. 1863, i Norrköping ht. 1864–31 okt. 1866 samt vt. 1868.–ht. 1882; lärare vid tekniska skolan i Norrköping 1 juli 1870–vt. 1877; kollega (adjunkt) i Söderköping 25 okt. 1882; erhöll avsked med pension 1906 på grund av skolans successiva indragning.

Gift 16 juni 1882 med Hedvig Erika Söderström, f. 21 okt. 1843, dotter till handlanden Karl Erik Söderström i Norrköping.

Biografi

Det var endast under ett par terminer, som A. tillhörde ett universitet, och han är också som språkforskare helt och hållet autodidakt. Historiskt betraktelsesätt i språkfrågor var honom alldeles främmande, men man kan ingalunda frånkänna honom en högst aktningsvärd fond av iakttagelseförmåga, och hans arbeten vittna om en i hans samtid alldeles icke vanlig klarhet däri, att språket består av ljud, icke av bokstäver. I frågan om »långa explosivljud», där han låg i polemik med professor F. Läffler, har det varit en långt senare tid med helt andra hjälpmedel förbehållet att finna den rätta lösningen. Man brukar klandrande anföra, att A. vid metrisk analys av »Döbeln vid Juutas» funnit, att det är »innehållet men icke formen, som tjusar oss», i det versen enligt hans teori har en mängd fel. Trots de missgrepp, han härvid begår, står det fast, att han i huvudfrågorna var på rätt väg och att hans iakttagelser i grundväsentliga punkter beriktigade de från latinet och grekiskan okritiskt överflyttade teorier, som samtidigt gjordes gällande av exempelvis J. Spångberg. A:s författarskap har av svenska akademin erhållit uppmuntran 1875, 1880 och 1907. – A. deltog genom ett mångårigt omsorgsfullt arbete i utredningen av Söderköpings omtvistade jordfråga. Efter sitt avsked var han bosatt i Norrköping.

Författare

N. Beckman.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Julklapp till Linköpingsboarne 1861. Linköping 1861. 20 s. (Anon.) — Svensk bokstafveringslära. Norrköping 1868. 12 s. 8:e uppl. Sthm 1902. 58 s. (l:a och 2: a uppl.tänon., 3:e och 4:e under sign. J. A. A.) — Bidrag till svenska språkets ljudlära af J. A. A. Linköping 1869. 96 s. — Bidrag till svenska språkets qvantitetslära af J. A. A. Sthm 1874. 189 s. — De klusila konsonantljuden. Kritisk uppsats af J. A. A. Norrköping 1876. 65 s. [Med anlecln. av: L. F. Leffler (Läffler), Några ljudfysiologiska undersökningar rörande konsonantljuden, 1, UUÅ 1874.] — Svensk språklära. 1*. Norrköping 1877. 72 s. 2:a uppl. Sthm 1880. 100 s. — Bidrag till svenska språkets akcentlära. Sthm 1880. 81 s. — Svenska rättskrifningsöfningar. Sthm 1880. 87 s. 8:e uppl. Sthm 1907 107 s. — Supinum aktivum och neutrum av participium passivum. En rättskrivnmgsfråga. Sthm 1886. 37 s. — Svenska akademiens omarbetade ordlista, kritiskt skärskådad. Norrköping 1890. 16 :o 34 s. — Iakttagelser rörande negationen i modersmålet. Skrift prisbel. af Sv. akademien år 1907 (Sv. akad. handl. ifrån år 1886, D. 22, 1907, s. 309—403; även sep. Sthm 1908. 95 s.).

Källor och litteratur

Källor: Nekrolog i Söderköpings tidn. 9 okt. 1911; A. Noreen, Vårt språk, 1 (1903—07).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan August Aurén, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18930, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. Beckman.), hämtad 2021-01-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18930
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan August Aurén, urn:sbl:18930, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. Beckman.), hämtad 2021-01-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se