Johan Alfred Ahlström

Född:1833-01-01 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1910-03-26 – Stockholms stad, Stockholms län

Organist, Tonsättare


Band 01 (1918), sida 327.

Meriter

Ahlström, Johan Alfred, f. 1 jan. 1833 i Stockholm, d 26 mars 1910. Föräldrar: sadelmakaregesallen Johan Ahlström och Kristina Ulrika Dittling. Lär redan vid elva års ålder ha spelat orgel vid skolans morgongudstjänster; skötte vid tretton års ålder orgelverket i änkehusets kyrka i Stockholm, avlade folkskollärarexamen 1848 och organistexamen 1849. Tf, organist i Tyska kyrkan i Stockholm 24 maj–18 juli s. å.; klockspelare därstädes 4 aug. 1849–31 dec. 1878; tf. kantor därstädes 31 maj 1851 för sex månader, räknat från 1 maj; elev vid musikaliska akademins läroverk; avlade därstädes organistexamen med högsta betyg 1853 samt scholse cantus examen; studerade under år 1867 komposition i samma läroverks artistklass för Frans Berwald (icke såsom uppgivits för Johan Fredrik Berwald); organist i katolska kyrkan i Stockholm 1875–1 juni 1890. Associerad i musikaliska akademin 1857. — Ogift.

Biografi

På grund av sin befattning vid katolska kyrkan kom A. att komponera ett stort antal hymner, som utfördes vid gudstjänsterna där. Mera känd är han för sina från trycket utgivna manskvartetter, bland vilka ett stort antal arrangemang av Bellmansmelodier varit och äro mycket omtyckta. Vid sidan av sin organist- och tonsättarverksamhet ägnade A. sig åt musikundervisning och dirigentskap. Så ha ett flertal körsammanslutnirigar och ordenssällskap i Stockholm under längre eller kortare tid haft honom som musikalisk ledare, såsom Stockholms allmänna sångförening, folksångföreningen, typografiska föreningens sångkör, Par Bricole, Coldinuorden, Neptuniorden. I frimurarorden var han organist. Efter A:s död erhöll musikaliska akademin enligt hans i livstiden upprättade testamente en summa av 2,000 kr., att förvaltas under namn av J. A. Ahlströms stipendiefond; räntan därå skall årligen utdelas till någon framstående elev i orgelspelning. — A:s tonsättningar, som till största delen numera befinna sig i musikaliska akademins bibliotek, bestå av omkring 200 kyrkliga kompositioner i handskrift, såsom mässor, hymner m. fl., samt ungefär lika många världsliga tonsättningar, av vilka endast en del äro tryckta.

Författare

C. F. Hennerberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: MA:s årsberättelse 1910 samt handlingar i dess arkiv; Norlind, Allmänt musiklexikon (1912—1916); E. Åkerberg, Musiklifvei Par Bricole 1779—1890 (1910);

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Alfred Ahlström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5627, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. F. Hennerberg.), hämtad 2020-02-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5627
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Alfred Ahlström, urn:sbl:5627, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. F. Hennerberg.), hämtad 2020-02-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se